Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 159 2009 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31882/w960_31882-0.png Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Page 1 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) DRIFT OCH UNDERHÅLLALFA
159
SVENSKA
Alfa Services
Alfa 159 cop. LUM SW:Alfa 159 cop. LUM ITA 21-07-2010 8:56 Pagina 1

Page 2 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Page 3 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) I denna handbok för drift och underhåll beskrivs samtliga versioner av Alfa 159. Läs därmed
endast informationerna angående utrustningen, motoranläggningen och versionen som du köpt. Bästa kun

Page 4 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) VIKTIGT – LÄS DETTA!
TANKNING AV BILEN
Bensinmotorer: bilen får endast tankas med blyfri bensin på minst 95 oktan (RON).
Dieselmotorer: tanka fordonet endast med diesel för bilar enligt den euro

Page 5 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) ELEKTRISKA TILLBEHÖR
Om tillbehör önskas installeras efter inköpet av fordonet som kräver en strömförsörjning (med risk för en steg-
vis urladdning av batteriet), kontakta Alfa Romeos service

Page 6 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Vi ber er att underrätta fordonets återförsäljare eller vårt dotterbolag eller generalagent eller vilken som helst Alfa
Romeo-punkt på marknaden angående servicerelaterade iakttagelser.
Garanti

Page 7 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) SYMBOLER I DENNA HANDBOK
Symbolerna som visas på denna sidan visar i handboken 
de argument som måste noggrant läsas igenom.
Varning. Om dessa föreskrifter 
inte iakttas kan det medföra 
en allva

Page 8 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 6
SÄKERHET
VARNINGSLAM-
POR OCH 
MEDDELANDEN
I NÖDLÄGE
UNDERHÅLL
OCH SKÖTSEL
TEKNISKA DATA
INNEHÅLL
INSTRUMENT-
PANEL OCH 
REGLAGE
START OCH 
KÖRNING
I I
N N
S S
T T
R R
U U
M M
E E
N N
T T
P P

Page 9 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 7
SÄKERHET
VARNINGSLAM-
POR OCH 
MEDDELANDEN
I NÖDLÄGE
UNDERHÅLL
OCH SKÖTSEL
TEKNISKA DATA
INNEHÅLL
INSTRUMENT-
PANEL OCH 
REGLAGE
START OCH 
KÖRNING
INSTRUMENTPANEL
A0E0056mfig. 1
1.Reglerbara

Page 10 of 331

Alfa Romeo 159 2009 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) INSTRUMENTPANEL
A.Hastighetsmätare (hastighetsindi-
kator) B.Kontrollampor – C. Varvräk-
nare – D. Flerfunktionell display
hcmKontrollampor 
som endast finns 
på dieselversioner 
På dieselvers
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 340 next >