Alfa Romeo 159 2009 Instructieboek (in Dutch)

Alfa Romeo 159 2009 Instructieboek (in Dutch) 159 2009 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31863/w960_31863-0.png Alfa Romeo 159 2009 Instructieboek (in Dutch)
Trending: alarm, OBD port, service interval

Page 1 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch)

Page 2 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch) HoewelinditinstructieboekjealleuitvoeringenvandeAlfa159,beschrevenworden,dientuzich
aandeinformatietehoudenmetbetrekkingtotdeuitrusting,demottoruitvoeringenh
etmodel
vandeautodieugekochthebt.
Geachtec

Page 3 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch) ABSOLUUT LEZEN!
TANKEN
Benzinemotoren: tank uitsluitend loodvrije benzine met een minimum octaangetal van 95 RON.
Dieselmotoren: tank uitsluitend diesel voor motorvoertuigen conform de Europese specif

Page 4 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch) ELEKTRISCHE APPARATUUR
Indien u na aanschaf van uw auto accessoires wilt installeren die stroom verbruiken (met het risico van geleide-
lijke ontlading van de accu), moet u zich wenden tot het Alfa Ro

Page 5 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch) Wij verzoeken u om elke opmerking die de assistentie/service betreft voor te leggen aan de Verkooporganisatie
van de auto of aan onze Zustermaatschappij of Dealer of aan een willekeurig punt van het A

Page 6 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch) DE SYMBOLEN IN DIT BOEKJE
De symbolen op deze pagina staan bij de onderdelen in dit boekje 
waar we extra aandacht voor vragen.
Opgelet. Het niet of niet geheel opvolgen
van deze instructies kan gevaa

Page 7 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch) 6
VEILIGHEID
LAMPJES EN 
BERICHTEN
IN
NOODGEVALLEN
VOORZORGS-
MAATREGELEN 
EN ONDERHOUD 
TECHNISCHE
GEGEVENS
ALFABETISCH 
REGISTER
DASHBOARD
EN BEDIENING
STARTEN EN 
RIJDEN
D D
A A
S S
H H
B B
O O
A A

Page 8 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch) 7
VEILIGHEID
LAMPJES EN 
BERICHTEN
IN
NOODGEVALLEN
VOORZORGS-
MAATREGELEN 
EN ONDERHOUD
TECHNISCHE
GEGEVENS
ALFABETISCH 
REGISTER
DASHBOARD
EN BEDIENING
STARTEN EN 
RIJDEN
DASHBOARD
A0E0056mfig. 1
1.V

Page 9 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch) INSTRUMENTEN-
PANEEL
A.Snelheidsmeter
B.Lampjes
C.Toerenteller 
D.Multifunctioneel display
hcmLampjes alleen 
aanwezig op de 
dieseluitvoeringen
Bij de dieseluitvoeringen is het bereik
van de toerente

Page 10 of 330

Alfa Romeo 159 2009  Instructieboek (in Dutch) 9
VEILIGHEID
LAMPJES EN 
BERICHTEN
IN
NOODGEVALLEN
VOORZORGS-
MAATREGELEN 
EN ONDERHOUD
TECHNISCHE
GEGEVENS
ALFABETISCH 
REGISTER
DASHBOARD
EN BEDIENING
STARTEN EN 
RIJDEN
ALFA CODE
Dit is een elektro
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 330 next >
Trending: alarm, OBD port, service interval