brake Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 159 2010 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31876/w960_31876-0.png Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 136 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) SYSTEM ABS
Jest systemem zintegrowanym z trady-
cyjnym układem hamulcowym, który
zapobiega niezależnie od warunków
drogowych i siły nacisku na pedał ha-
mulca, zablokowaniu i w konsekwen-
cji po

Page 137 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) Awaria EBD
Sygnalizowana jest zaświeceniem się
lampek 
>+ xw zestawie wskaźni-
ków (w niektórych wersjach jednocze-
śnie ukaże się komunikat na wyświe-
tlaczu) (patrz rozdział „Lampki sygn