FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) FREEMONT 2011 FIAT FIAT https://www.carmanualsonline.info/img/10/33617/w960_33617-0.png FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)
Trending: display, navigation, radio, ad blue, AUX, phone, USB

Page 1 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) UCONNECT™
FIATFREEMONT
SVENSKA
Data i denna skrift är bara avsedda att vara vägledande. FIAT förbehåller sig rätten att när som helst och av tekniska och kommersiella 
skäl modi� era de model

Page 2 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Utskriftsnr 603.95.464 - 5/2011- 1 Upplaga

Page 3 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1INLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2Uconnect Touch™ 4.3 Sys

Page 4 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 2

Page 5 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 1
INLEDNING
 INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Uconnect Touch™­system (4.3) . . . . . . . . . . . . . . . 4 
 Uconnect Touch™­system (8.4 och 8.4 Nav) .

Page 6 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) INLEDNING 
Uconnect Touch™­system (4.3)
1 – PÅ/AV- och volymreglage 5 – Knappen Radio8 – Knappen Screen Off (stäng av skärmen)
2 – Manuella klimatreglage 6 – Knappen Settings (inställ

Page 7 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) (1) PÅ/AV och volym 
Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på och av systemet. Vrid på vredet för att
justera volymen. OBS! 
Om tändningen är avstängd med radion i standbyläge memo- 
rerar ra

Page 8 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Uconnect Touch™­system (8.4 och 8.4 Nav)
1 – PÅ/AV- och volymreglage 5 – Programtangenten Controls (reglage) 9 – Programtangenten More (mer) 
2 – Manuellt klimatreglage 6 – Programtangen

Page 9 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) (1) PÅ/AV och volym 
Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på och av enheten. Vrid på vredet för att
justera volymen. OBS! 
Om tändningen är avstängd med radion i standbyläge memo- 
rerar rad

Page 10 of 92

FIAT FREEMONT 2011 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 8
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 100 next >
Trending: USB, phone, radio, CD player, navigation, AUX, ad blue