FIAT TIPO 4DOORS 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

FIAT TIPO 4DOORS 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) TIPO 4DOORS 2020 FIAT FIAT https://www.carmanualsonline.info/img/10/33186/w960_33186-0.png FIAT TIPO 4DOORS 2020 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Page 1 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) DRIFT OCH UNDERHÅLL
TIPO 4DOORS

Page 2 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Denna drift- och underhållshandbok har som syfte att illustrera hur man använder bilen.
Fiat erbjuder även möjligheten att konsultera en dedikerad sektion som är tillgänglig i elektroniskt forma

Page 3 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Bästa kund,
Vi vill gratulera och tacka dig för att du valde en bil från Fiat.
Vi har sammanställt denna bruksanvisning så att du till fullo ska kunna utnyttja denna bils egenskaper.
Medan du lä

Page 4 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) VIKTIG INFORMATION!
TANKNING AV BILENBensinmotorer:tanka bilen endast med blyfri bensin med oktantal (RON) som inte överstiger 95 enligt den europeiska standarden EN 228.
Dieselmotorer: tanka fordone

Page 5 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) MÄRKNING
På vissa av komponenterna i bilen sitter det skyltar med symboler och viktig information för hanteringen av dessa komponenter.
Under motorhuven finns det även en sammanfattande skylt med

Page 6 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) ANVÄNDA HANDBOKEN
DRIFTSANVISNINGAR
Varje gång som köranvisningar ges för bilen (vänster/höger eller fram/bak), ska de anses gälla uppfattningen för en person som
sitter på förarplatsen. Spe

Page 7 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) LÄR KÄNNA DIN BIL
LÄR KÄNNA INSTRUMENTPANELEN
SÄKERHET
START OCH KÖRNING
I NÖDLÄGE
UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
TEKNISKA DATA
MULTIMEDIA
SAKREGISTER

Page 8 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Page 9 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) LÄR KÄNNA DIN BIL
Här kan du börja lära dig detaljerna om
din nya bil.
Handboken du nu kommer att läsa
beskriver enkelt och lättfattligt hur bilen
är konstruerad och hur den fungerar.
Därför

Page 10 of 248

FIAT TIPO 4DOORS 2020  Drift- och underhållshandbok (in Swedish) INSTRUMENTPANEL
1. Inställbara sidoventiler 2. Vänster spak: körriktningsvisare, helljus, blinkljus 3. Instrumentpanel 4. Rattreglage 5. Höger
spak: vindrutetorkare/vindrutespolare, inställning a
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >