ESP Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Accent Blue 2014 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/14439/w960_14439-0.png Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Page 16 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bir bakışta aracınız
2 2
‹Ç GÖRÜNÜ�
1. Kap›/kilitli/kilitsiz tuflu ..........................4-14
2. D›fl dikiz aynas› kontrol tuflu* ..............4-41
3. Merkezi kap› kilitleme

Page 17 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 23
Bir bakışta aracınız
1. Kap›/kilitli/kilitsiz tuflu ..........................4-14
2. D›fl dikiz aynas› kontrol tuflu* ..............4-41
3. Merkezi kap› kilitleme sistemi* ........

Page 53 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 331
Aracınızın güvenlik özellikleri
]NOT 
Küçük çocuklar›n bir kazada
yaralanmalar›n› önlemek için
en iyi yöntem, arka koltu€a
düzgün flekilde tak›lm›fl, ülke-
nizin trafi

Page 67 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 345
Aracınızın güvenlik özellikleri
UYARI 
• Arka koltuğa bir çocuk
emniyet koltuğu takmak
için araç "ISO-FIX” siste-
mi kullanıldığında, arka
koltuktaki kullanılmayan
tüm emniyet

Page 167 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 471
Aracınızın özellikleri
• Kontak anahtar› ON konumuna
getirildi€i zaman, gösterge 2
saniye sonra söndü€ünde, sis-
temde bir problem var demektir.
Aracın, HYUNDAI yetkili servi-
sin

Page 380 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Acil durumda yapılması gerekenler
20 6
Acil bir durumda kurtarma ser-
visi bulunamıyorsa, aracınız,
ön/arka tarafta altta bulunan
acil çekme kancasına tespit
edilen halat veya zincir ile çeki

Page 452 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bakım
68 7
Tekerlek değiştirme
Herhangi bir nedenle metal
jantları değiştirirken, çap, iz
genişliği ve yanak çıkıntısı ola-
rak orijinalleri ile aynı olmasına
dikkat ediniz.(Devam ediy

Page 470 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bakım
86 7
TanımSembolSig. değeriKorunan parça
KONTAK1IG110A
ATM Vites Kilit Kontrol Modülü, EPS Kontrol Modülü, Lastik Basıncı İzleme Modülü, Elektro
Krom Ayna, SBR Kontrol Modülü, Emn

Page 471 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 787
Bakım
TanımSembolSig. değeriKorunan parça
EMNİYETLİ
OTOMATİK CAM25ASürücü Emniyetli Otomatik Cam Modülü
2YEDEK2SPARE15A-1YEDEK1SPARE10A-
KABİN LAMBASI10AGösterge Paneli, Lastik Bası

Page 472 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bakım
88 7
TanımSembolSig. değeriKorunan parça
ÇOKLU
SİGORTA
80AEPS Kontrol Modülü
40ARÖLE 10 (Fan Rölesi)
40AI/P Bağlantı Kutusu (Arka Buğu Çözücü Rölesi)
40AABS Kontrol Modülü, E
Page:   1-10 11-20 next >