JEEP GRAND CHEROKEE 2020 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

JEEP GRAND CHEROKEE 2020 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) GRAND CHEROKEE 2020 JEEP JEEP https://www.carmanualsonline.info/img/16/32303/w960_32303-0.png JEEP GRAND CHEROKEE 2020 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 11 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Mase pri vuči prikolice (Maksimalne
vrednosti mase prikolica) – SRT....... 226
Skidanje poklopca za priključak kuke prikolice
(Summit modeli) – ako je u opremi...... 227
Skidanje poklopca za pri

Page 12 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) SPECIFIKACIJE MOMENTA ZATEZANJA
TOČKOVA...................... 320
Specifikacije momenta zatezanja....... 321
DIMENZIJE...................... 322
TOČKOVI....................... 323
TEŽINE...........

Page 13 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Najčešće komande telefona (primeri).... 386
Isključivanje (ili uključivanje) mikrofona
tokom poziva................... 386
Prebacivanje tekućeg poziva sa telefona na
vozilo......................

Page 14 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) INSTRUMENT TABLA
Instrument tabla
1 — Kontrole ekrana grupe instrumenata 5 — Paljenje 8 — Komande za klima uređaj
2 — Menjač sa ručicama na upravljaču 6 — Sistem Uconnect 9 — Panel sa

Page 15 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) UNUTRAŠNJOST
Funkcije u unutrašnjosti
1 — Prekidači prozora 4 — Sedišta
2 — Prekidači električnog retrovizora 5 — Birač stepena prenosa
3 — Ručke na vratima 6 — Držači čaša
13

Page 16 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) KLJUČEVI
Privezak sa daljinskim upravljačem
Vaše vozilo koristi sistem paljenja bez ključa.
Sistem za paljenje se sastoji od priveska sa
daljinskim upravljačem sa predajnikom za
daljinski ulazak

Page 17 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) baterija priveska sa daljinskim upravljačem
može da se proveri na grupi instrumenata,
gde će se prikazati uputstva koja treba
pratiti.
Otključavanje ulaznih vrata i zadnjih
vrata
Pritisnite i otpu

Page 18 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) NAPOMENA:
Crni ključevi (6,4 l) moraju da se zamene
crnim ključevima a crveni ključevi (6,2 l)
moraju da se zamene crvenim ključevima.
PREKIDAČ PALJENJA
Keyless Enter-N-Go — Paljenje
Ova funkci

Page 19 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) „ACC“ (OPREMA)
• Motor nije pokrenut.
• Neki električni uređaji su dostupni.
„RUN“ (RAD)
• Položaj za vožnju.
• Svi električni uređaji su dostupni.
START (POKRETANJE)
• Motor

Page 20 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) UPOZORENJE!
udahne, to može da dovede do teških
povreda ili smrti.
• Držite priveske sa daljinskim
upravljačem van domašaja dece.
Upravljanje sistemom za daljinsko
pokretanje, prozorima, bravam
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 430 next >