JEEP GRAND CHEROKEE 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

JEEP GRAND CHEROKEE 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) GRAND CHEROKEE 2021 JEEP JEEP https://www.carmanualsonline.info/img/16/32303/w960_32303-0.png JEEP GRAND CHEROKEE 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 31 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) • Dugmad (1) i (2) pomoću kojih se učitava
jedan od dva unapred postavljena profila.
Programiranje memorije
NAPOMENA:
Da biste kreirali nov profil memorije, uradite
sledeće:
1. Okrenite paljenje

Page 32 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 2. Izaberite željeni profil memorije, 1 ili 2.
NAPOMENA:
Ako profil još nije podešen, pogledajte
odeljak „Funkcija programiranja
memorije“ u ovom poglavlju za uputstva o
podešavanju profila me

Page 33 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Sedište za lak ulaz/izlaz
Ova funkcija omogućava automatsko
podešavanje položaja sedišta kako bi vozač
imao više mesta prilikom ulaska i izlaska iz
vozila.
Koliko će se vozačevo sedište pome

Page 34 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) • Pritisnite dugme za sedište sa grejanjem
jedanput da biste uključili podešavanje
HI (JAČE).
• Ponovo pritisnite dugme za sedište sa
grejanjem
da biste uključili
podešavanje LO (SLABIJE).

Page 35 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Izabrani nivo toplote ostaće uključen dok je
korisnik ne promeni.
UPOZORENJE!
• Osobe čija koža nije osetljiva na bol
zbog poodmaklih godina, hroničnih
bolesti, dijabetesa, povrede kičmene
mo

Page 36 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) UPOZORENJE!
• Naslone za glavu nikada ne bi trebalo
podešavati dok je vozilo u pokretu.
Upravljanje vozilom sa nepravilno
podešenim ili skinutim naslonima za
glavu bi u slučaju sudara moglo da
pr

Page 37 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) NAPOMENA:
• Naslone za glavu treba da skida samo
kvalifikovani serviser i to samo za potrebe
servisiranja. Obratite se ovlašćenom
prodavcu ukoliko je potrebno skinuti naslon
za glavu.
• U sluča

Page 38 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Nasloni za glavu na zadnjem sedištu ne
mogu se skidati.
Naslon za glavu za srednje sedište ima
ograničene mogućnosti podešavanja.
Povucite nagore naslon za glavu da biste ga
podigli ili ga gurnit

Page 39 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) UPOZORENJE!
• Nepričvršćen naslon za glavu bi u
slučaju sudara ili naglog zaustavljanja
mogao da poleti napred i prouzrokuje
teške povrede ili smrt putnika u vozilu.
Skinute naslone za glavu uv

Page 40 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2021  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Ručica za električno naginjanje/izvlačenje
stuba upravljača se nalazi ispod
višefunkcijske ručice na stubu upravljača.
Da biste nagnuli stub upravljača, pomerite
polugu nagore ili nadole. Da b