Lancia Ypsilon 2016 Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish)

Lancia Ypsilon 2016 Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) Ypsilon 2016 Lancia Lancia https://www.carmanualsonline.info/img/41/31434/w960_31434-0.png Lancia Ypsilon 2016 Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish)

Page 21 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) INDVENDIG
BELYSNING
FORRESTE LOFTSLAMPE
Kontakten A fig. 19 tænder og slukker
loftslamperne.
Stillinger for kontakt A:
❒midterstilling (position 1): pærerne C
og D tænder og slukker, når dørene

Page 22 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) Man kan desuden aktivere viskerne
kortvarigt ved at holde kontaktarmen i
position (ustabil stilling). Når
kontaktarmen slippes, returnerer den til
hvilestilling hvorved viskerne automatisk
standses.

Page 23 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) 10)Benyt aldrig bagrudeviskeren til at
fjerne ophobede lag af sne eller is fra
ruden. Dette vil udsætte viskermotoren for
kraftige belastninger, som kan udløse
dens termosikring og derved afbryde
fu

Page 24 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) KLIMAANLÆG
19)2)
MANUELT VARMEAPPARAT/KLIMAANLÆG(afhængigt af versioner/markeder)
Betjeningsknapper
A - Knap til regulering af lufttemperatur (rødt område-varm luft/ blåt område-kold luft).
B -

Page 25 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) VIGTIGT Det anbefales at aktivere recirkulationen for at undgå indtag af forurenet luft under stilstand i køer eller tunneler etc. På
grund af risiko for dugdannelse frarådes det dog at benytte de

Page 26 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) AUTOMATISK KLIMAANLÆG(afhængigt af versioner/markeder)
Betjeningsknapper
A - Manuelt valg af luftfordeling.
Ved tryk på disse knapper kan man vælge en af de fem luftfordelingsindstillinger:
Mod fr

Page 27 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) +Fordeling mellem luftdyserne ved fødderne og luftdyserne på frontruden og de forreste sideruder. Denne
luftfordeling giver både hurtig opvarmning af kabinen og afdugning af ruderne.
B - Aktivering

Page 28 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) ELDREVNE RUDER
20)
De eldrevne ruder fungerer med
tændingsnøglen drejet i positionen
MAR og i ca. tre minutter efter at have
drejet tændingsnøglen i position STOP
eller have taget nøglen ud, medm

Page 29 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) BEMÆRK
20)Uforsigtig brug af de eldrevne ruder
kan være farligt. Før og under aktiveringen
skal man altid sikre sig at ingen kan
komme til skade, hverken ved direkte
berøring med ruden eller ved a

Page 30 of 200

Lancia Ypsilon 2016  Brugs- og vedligeholdelsesvejledning (in Danish) Efter åbning i position "spoiler", flyttes
soltaget automatisk til helt lukket
position ved at trykke på knappen B
igen i mere end et halvt sekund.
BESKYTTELSE MOD
FASTKLEMNING
Soltaget er u