Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Ypsilon 2018 Lancia Lancia https://www.carmanualsonline.info/img/41/31448/w960_31448-0.png Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Page 1 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Údaje obsiahnuté v tejto publikácii majú iba informatívny charakter. 
SpoloãnosÈ Fiat Chrysler Automobiles môÏe kedykoºvek z technick˘ch alebo obchodn˘ch dôvodov doplniÈ zmeny na modely

Page 2 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) My, ktorí sme vymysleli, navrhli a vyrobili tvoje auto ho naozaj poznáme v každom detaile a komponente. 
V autorizovaných dielňach Lancia Service nájdete priamo nami vyškolených technikov, 
kt

Page 3 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Vážený zákazník,
Blahoželáme vám ku kúpe a ďakujeme, že ste si vybrali vozidlo Lancia Ypsilon.
Pripravili sme tento návod, aby sme vám umožnili naplno oceniť kvality tohto vozidla.
Pri

Page 4 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) ČÍTAJTE DOKONCA!
DOPĹŇANIE PALIVA
Benzínové motory: do vozidla tankujte výlučne bezolovnatý benzín s oktánovým číslom (RON), ktoré nie je nižšie ako 95, v súlade s
európskou normou

Page 5 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) POUŽÍVANIE NÁVODU
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Pri každom pokyne pre smer vozidla (vľavo/vpravo alebo dopredu/dozadu) treba pokyn chápať vzhľadom na vodiča sediaceho
na sedadle pri jazde. Mimoriadne

Page 6 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) SYMBOLY
Na niektorých komponentoch vozidla sú umiestnené farebné tabuľky, symboly na nich umiestnené označujú dôležité opatrenia,
ktoré je dôležité rešpektovať vo vzťahu s daným kom

Page 7 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Page 8 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) ZOZNÁMTE SA S VOZIDLOM
Začnite sa bližšie zoznamovať so svojím
vozidlom.
Príručka, ktorú čítate, jednoduchým a
priamym spôsobom opisuje, ako
vozidlo vyzerá a ako funguje.
Preto vám odpo

Page 9 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) PRÍSTROJOVÁ DOSKA
Prítomnosť a umiestnenie ovládačov, prístrojov a signalizácií sa môže meniť v závislosti od modelu.
1. Nastaviteľné a nasmerovateľné difúzory vzduchu 2. Difúzor pr

Page 10 of 204

Lancia Ypsilon 2018 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) KĽÚČE
1)1)1)
MECHANICKÝ KĽÚČ
Kovová vložka A aktivuje štartovacie
zariadenie, zámky dverí a
blokovanie/odblokovanie palivového
uzáveru (pre verzie/trhy, kde sú k
dispozícii).
KĽÚČ S
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 210 next >