OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) ANTARA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/25727/w960_25727-0.png OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 1 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) OPEL ANTARAĪpašnieka rokasgrāmata

Page 2 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 3 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads............................................ 2
Īsumā ............................................. 6
Atslēgas, durvis un logi ................20
Sēdekļi, drošības sistēmas ..........36
B

Page 4 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 2IevadsIevads

Page 5 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads3Automašīnas dati
Lūdzu, ievadiet iepriekšējā lappusē
savas automašīnas datus, lai tie
vienmēr būtu viegli pieejami. Šī
informācija ir atrodama nodaļās
"Serviss un tehniskā

Page 6 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 4IevadsTeksta lodziņi "Bīstami",
"Brīdinājums" un
"Uzmanību"9 Bīstami
Teksts, kas apzīmēts ar
9 Bīstami , informē par riskiem,
kas apdraud dzīvību. Šīs
informāc

Page 7 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads5

Page 8 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 6ĪsumāĪsumāInformācija pirmajambraucienamAutomašīnas atslēgšana
Nospiediet taustiņu q, lai atslēgtu
durvis un bagāžas nodalījumu.
Atveriet durvis, pavelkot durvju
rokturus. Lai atvērtu

Page 9 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Īsumā7
Sēdekļu atzveltnes
Pavelciet sviru, noregulējiet slīpumu
un atlaidiet sviru. Ļaujiet atzveltnei nofiksēties ar dzirdamu "klikšķi".
Neatbalstieties pret sēdekļa atzveltni tā

Page 10 of 231

OPEL ANTARA 2014.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 8Īsumā
Regulē‐
šana
garenvir‐
zienā=pārbīdiet priekšējo
slēdzi uz priekšu/
atpakaļSēdekļa
priekšējās
daļas
augstums=pārvietojiet priekšējā
slēdža priekšējo daļu
uz augš
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 240 next >