OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok ANTARA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38673/w960_38673-0.png OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok

Page 1 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok OPEL ANTARAInstruksjonsbok

Page 2 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok

Page 3 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok Innledning...................................... 2
Kort og viktig .................................. 6
Nøkler, dører og vinduer ..............19
Seter og sikkerhetsutstyr .............33
Oppbevaring

Page 4 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok 2InnledningInnledning

Page 5 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok Innledning3Opplysninger om denne
bilen Skriv inn opplysninger om bilen din påforrige side, så vet du hvor du har
dem. Denne informasjonen finner du
i avsnittene "Service og vedlikehold"
og &

Page 6 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok 4InnledningFare, Advarsel og Merk9Fare
Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik in‐
formasjon ikke følges, kan det
medføre livsfare.
9 Advarsel
Tekst merket med 9 Advar

Page 7 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok Innledning5

Page 8 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok 6Kort og viktigKort og viktigDette må du vite før du
kjørerLåse opp bilen
Trykk på knappen q for å låse opp
dørene og bagasjerommet. Åpne dø‐ rene ved å dra i håndtaket. Trykk på
knapp

Page 9 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok Kort og viktig7
Seterygger
Dra i spaken, juster seteryggen og
slipp spaken. Du skal høre at sete‐
ryggen kommer på plass. Len deg
ikke mot seteryggen mens du justerer
den.
Setestilling 3 34, sete

Page 10 of 211

OPEL ANTARA 2014.5 Instruksjonsbok 8Kort og viktig
Innstilling=før den fremre bryte‐
ren forover eller bako‐
verHøyde på
fremre del
av setet=skyv den fremre delen
av bryteren foran opp‐
over/nedoverHøyde på
bakre del
av sete
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 220 next >