OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26123/w960_26123-0.png OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189nazeleno rozsvieti m a zobrazí sa
nastavená rýchlosť. Plynový pedál
môžete uvoľniť.
Rýchlosť vozidla môžete zvýšiť
zošliapnutím pedála plynu. Keď
uvoľníte pedál plynu,

Page 192 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 190JazdaVyvolanie uloženej rýchlostiOtočte kolieskom do polohy RES/+
pri rýchlosti nad 30 km/h. Obnoví sa
uložená rýchlosť.
Vypnutie systému
Stlačte m; kontrolka m na
prístrojovom panel

Page 193 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191
Farba L na displeji vyššej úrovne sa
zmení na zelenú.
Zmena obmedzenia rýchlosti Keď je obmedzovač rýchlosti aktívny,
podržte a krátko pootočte kolieskom
do strany RES/+, čím

Page 194 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 192JazdaAdaptívny tempomat automaticky
spomalí vozidlo, keď sa priblížite k
pomalšie jazdiacemu vozidlu.
Následne nastaví rýchlosť vozidla
tak, aby dodržiavalo od vozidla pred
vami vybranú

Page 195 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte kolieskom do polohy SET/-,
aktuálna rýchlosť sa uloží do pamäte
a bude udržiavaná.
V informačnom centre vodiča sa
zobrazí symbol ada

Page 196 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaAk vozidlo vpredu zrýchli po krátkom
zastavení, adaptívny tempomat bude
automaticky ďalej jazdiť bez zásahu
vodiča. V prípade potreby obnovíte
činnosť adaptívneho tempomatu
stlač

Page 197 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195
Vybraná hodnota odstupu je udávanávyplnenými čiarkami vzdialenosti na
stránke adaptívneho tempomatu.
Uvedomte si, že nastavená hodnota
odstupu sa zdieľa s nastavením
citlivosti var

Page 198 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 196Jazda● Elektronické riadenie stability jedeaktivované alebo funguje.
● Počas pribl. 1 minúty nie je žiadna premávka a po stranách
cesty nie je nič detekované. V
takomto prípade nepric

Page 199 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda197● Systém nepoužívajte na klzkýchcestách, pretože môže spôsobiť
rýchle zmeny v trakcii kolies
(pretáčanie kolies), takže by ste
mohli stratiť kontrolu nad
vozidlom.
● Adaptí

Page 200 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 198Jazda
Diaľnice
Na diaľnici prispôsobte nastavenú
rýchlosť situácii a počasiu. Vždy berte
do úvahy, že adaptívny tempomat má rozsah viditeľnosti obmedzený,
obmedzený brzdný účinok