OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26123/w960_26123-0.png OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda2299Varovanie
Dopĺňajte len s maximálnym
výstupným tlakom 250 barov.
Používajte len čerpacie stanice s
vyrovnávaním teploty.
Proces doplňovania musí byť úplný,
t.j. plniace hrdlo n

Page 232 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) 230JazdaChovanie sa vozidla zajazdy, rady pre jazdu sprívesom
Pred pripojením prívesu namažte
guľovú hlavu. Nemažte však ťažné
zariadenie vybavené stabilizátorom,
tlmiacim účinky síl v

Page 233 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda231Zaťaženie zadnej nápravyPri pripojení prívesu a plnom
zaťažení ťažného vozidla možno povolené zaťaženie zadnej nápravy(pozrite si identifikačný štítok alebo
dokumenty k voz

Page 234 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) 232JazdaUvoľnite a sklopte pripájaciu zásuvku.
Z otvoru pre ťažné zariadenie zložte
tesniaci kryt a uschovajte ho.
Kontrola napnutia tyče s guľovou hlavou
● Červená značka na otočnom
go

Page 235 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda233Oko pre poistné lano
Na obrázku je znázornený 5-dverový
hatchback.
Na obrázku je znázornený Sports
Tourer.
Pripevnite poistné lano k oku.
Skontrolujte, že je tyč s guľovou
hlavou s

Page 236 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) 234Jazda
V modeli Sports Tourer vložte kryt dozadného nárazníka, ako je to
znázornené na obrázku.
Tyč s guľovou hlavou uložte do vaku
a zaistite ho upevnením popruhu cez
zadné pravé prip

Page 237 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo235Starostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............236
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 236
Skladovanie vozidla ......

Page 238 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) 236Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 239 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo237● Skontrolujte hladinu chladiacejkvapaliny.
● Ak je to nutné, namontujte EČV.
Recyklácia vozidla po uplynutí doby životnosti
Informácie o recyklačných centrách

Page 240 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5  Používateľská príručka (in Slovak) 238Starostlivosť o vozidlo
Posuňte bezpečnostnú poistku
smerom doľava a otvorte kapotu
motora.
Zaistite vzperu kapoty.
Ak je pri zapnutej funkcii Autostop
otvorená kapota, motor sa z
bezpečnost