OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26125/w960_26125-0.png OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka79
Bezpečnostný pás prostredného
sedadla sa môže zablokovať, ak
operadlo postavíte príliš rýchlo. Ak
chcete odblokovať navíjač, povoľte
bezpečnostný pás alebo ho
p

Page 82 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 80Úložná schránka
Operadlá sú správne uchytené
iba vtedy, ak červené značky na
oboch stranách v blízkosti páčky
nie sú viditeľné.
9 Varovanie
Ak sklopíte operadlá nahor, pred
jazdo

Page 83 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka81● Zasuňte jazýčky západiekvonkajších bezpečnostných
pásov do bočného držiaka, aby
nedošlo k poškodeniu pásov.
Pozrite si obrázok.
● Potiahnite páčku na jedne

Page 84 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 82Úložná schránkaprípade prudkého brzdenia alebo
zrážky by zanedbanie týchto
pokynov mohlo mať za následok
zranenie osôb alebo poškodenie
batožiny či vozidla.
Bezpečnostný pás prostr

Page 85 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka83Otvorenie rolety
Potiahnite rukoväť rolety dozadu a
nadol. Kryt sa automaticky navinie.
Odmontovanie rolety
Otvorte roletu.
Ťahajte páčku na pravej strane nahor
a podržte ju

Page 86 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 84Úložná schránkaSports Tourer
Potiahnite rukoväť a zložte zadnú
časť krytu dopredu.
Postavte zložený kryt nahor za
operadlá zadných sedadiel.
Pripínacie oká
Pútacie oká sú určené

Page 87 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka85Sports Tourer
Predné a zadné pripínacie oká sa
nachádzajú na bočných stenách. Ak
chcete pripínacie oká použiť,
vyklopte ich nahor, ak ich
nepotrebujete, sklopte ich n

Page 88 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 86Úložná schránkaSieťové vrecko
Vložte adaptéry do želanej polohy v
koľajach. Sieťové vrecko je možné
zavesiť na adaptéry.
Inštalácia hákov do koľají
Zasuňte háčik do želanej

Page 89 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka87Alebo nainštalujte dve háky do dolnej
koľaje. Dolné držiaky skrinky zasuňte
na dolné háky zhora.
Sada popruhov
Vložte adaptéry sád popruhov do
koľaje. Uistite sa, že

Page 90 of 315

OPEL ASTRA K 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 88Úložná schránkaZa prednými sedadlami
● Montážne otvory sa nachádzajúna oboch stranách rámu strechy
nad prednými sedadlami:
zaveste a zachyťte tyčku siete na
jednej strane, stlačte t