OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26130/w960_26130-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky69Detské záchytné systémy
ISOFIX Upevnite detské záchytné systémy
ISOFIX schválené pre toto vozidlo k ISOFIX upevňovacím držiakom.
Špeciálne pozície pre detsk

Page 72 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 70Úložná schránkaÚložná schránkaÚložné priestory........................... 70
Batožinový priestor ......................73
Informácie o nakladaní ................77Úložné priestory9

Page 73 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka71
Počas jazdy zatvorte odkladaciu
schránku. Môžete ju uzamknúť
kľúčom od vozidla.
Držiaky nápojov
Držiaky pohárov sú v stredovej
konzole.
Držiaky pohárov sú umiest

Page 74 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 72Úložná schránkaPredný úložný priestor
Vedľa volantu sa nachádza úložný
priestor.
Úložný priestor v lakťovej
opierke
Úložný priestor pod prednoulakťovou opierkou
Stlačením tla

Page 75 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka73
Pod strednou policou sa nachádza
ďalší úložný priestor. Vyklopte
strednú policu a uchyťte ju vo zvislej
polohe. Rám držiaka pohárov môžete
využiť na ukladanie fli

Page 76 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 74Úložná schránka
■ Pre sklopenie zatlačte prepážkubatožinového priestoru v slučkovej
časti nahor smerom dovnútra.
■ Pre vyklopenie prepážky batožinového priestoru potiahnitepopruh

Page 77 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka75
■ Potiahnite uvoľňovací spínač p na
jednej alebo obidvoch stranách
batožinového priestoru a sklopte
operadlá na sedadlá.
■ Pri vyklopení zdvihnite operadlo a nasta

Page 78 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 76Úložná schránka
Vyklopte prepážku batožinového
priestoru zatiahnutím slučky smerom
nadol do zadnej časti, aby ste mohli
otvoriť plátennú strechu. Priepustná
klapka musí byť zatvoren

Page 79 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka77Výstražný trojuholník
Výstražný trojuholník je uložený v
priestore na vnútornej strane veka
batožinového priestoru za popruhmi.
Lekárnička
Súprava prvej pomoci sa

Page 80 of 255

OPEL CASCADA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 78Úložná schránka
■ Náklad nesmie brániť používaniupedálov, parkovacej brzdy a
voliacej páky alebo obmedzovať
voľný pohyb vodiča. Do interiéru
neumiestňujte voľne položené,
nezai