OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26128/w960_26128-0.png OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky99
V závislosti od verzie môžu byť
prípadné vedľajšie ponuky
nasledovné:
■ Jednotky : zobrazené jednotky sa
dajú meniť
■ Tlak v pneu : kontroluje tlak v
pn

Page 102 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 100Prístroje a ovládacie prvky
Stránka 2:■ Denné počítadlo kilometrov 2
■ Priemerná spotreba 2
■ Priemerná rýchlosť 2Stránka 3: ■ Digitálna rýchlosť
■ Dojazd
■ Okamžitá spo

Page 103 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky101
Priemerná spotreba 1 alebo 2Zobrazenie priemernej spotreby.
Meranie sa kedykoľvek môže
resetovať a začať so štandardnou
hodnotou.
Pre vynulovanie stlačte na n

Page 104 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 102Prístroje a ovládacie prvky
uvádzaná aj hodnota aktuálnej
spotreby.
■ Hlavné spotrebiče : V zostupnom
poradí sa zobrazuje zoznam
najhospodárnejších používateľov,
ktorí sú momentá

Page 105 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky103
Grafický informačný displej je v
závislosti od informačného systému k dispozícii v dvoch verziách.
Grafický informačný displej ukazuje:
■ čas 3 83
■

Page 106 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 104Prístroje a ovládacie prvky
Otočte multifunkčný regulátor, abyste:
■ zvolili nastavenie alebo hodnotu■ zobrazili možnosť ponuky
Stlačte multifunkčný regulátor, aby
ste:
■ potvrdil

Page 107 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky105
Správy v informačnom centrevodiča (DIC)
Správy vozidla sú zobrazené formou
textu. Postupujte podľa pokynov v
správach.
Systém zobrazí správy týkajúce sa
n

Page 108 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 106Prístroje a ovládacie prvky
■ Ak sa pri manipulácii s plátennoustrechou prekročí určitá rýchlosť
jazdy.
■ Ak je prekročená naprogramovaná alebo povolená rýchlosť.
■ Ak sa v in

Page 109 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky107
Stlačte tlačidlo CONFIG. Na displeji
sa zobrazí ponuka Settings
(Nastavenia) .
Otáčaním a stlačením
multifunkčného gombíka je možné
vybrať nasledujúce

Page 110 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 108Prístroje a ovládacie prvky
Vehicle settings (Nastavenia vozidla)
■Climate and air quality (Klíma a
kvalita vzduchu)
Auto fan speed (Automatická
rýchlosť ventilátora) : Modifikuje
úroveň