OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26134/w960_26134-0.png OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89Výstraha
Ak je ukazovateľ v červenej
výstražnej zóne, sú prekročené
maximálne povolené otáčky
motora. Hrozí poškodenie motora.
Palivomer
Zobrazí hladinu

Page 92 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvky
Na zobrazenie zostávajúcej
životnosti motorového oleja použite
tlačidlá na páčke smerovky:
Stlačením tlačidla MENU vyberte
Ponuka Informácie o vozidle X

Page 93 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91
modrá=potvrdenie aktiváciebiela=potvrdenie aktivácie

Page 94 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvky
Ukazovatele na prístrojovej doske

Page 95 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93
Ukazovatele na strednom paneli
Žiarovka ukazovateľa
smeru O svieti či bliká zeleno.
Krátko sa rozsvieti
Parkovacie svetlá sa zapnú.
BlikáAktivuje ukazovateľ s

Page 96 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvky
Systém airbagov, predpínače
bezpečnostných pásov 3 59, 3 56.
Systém ochrany pri prevrátení 3 45.
Deaktivácia airbagov V svieti žlto.
Rozsvieti sa na prib

Page 97 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95Stlačte pedál- Symbol svieti alebo bliká žlto.
Svieti Pre uvoľnenie elektrickej parkovacej
brzdy je nutné zošliapnuť brzdový
pedál 3 153.
Pedál spojky je po

Page 98 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvky
vyššieho stupňa alebo sa zobrazí akocelá stránka v informačnom centre
vodiča (DIC).
Jazdný asistent EcoFlex 3 99.
Posilňovač riadenia c svieti žlto.
Sviet

Page 99 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Odlučovač pevných častíc
pre vznetové motory
% symbol svieti alebo bliká žlto.
Odlučovač pevných častíc vyžaduje
čistenie.
Pokračujte v jazde, pokým %

Page 100 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvky9Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu silu. Posilňovač bŕzd bude
fungovať aj pri aktivovanej funkcii
Autost