OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26134/w960_26134-0.png OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo199
Výstražný štítok
Význam symbolov:■ Žiadne iskry, otvorený oheň alebo fajčenie.
■ Vždy chráňte oči. Výbušné plyny môžu spôsobiť oslepnutie alebo
por

Page 202 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 200Starostlivosť o vozidloVýmena žiarovky
Vypnite zapaľovanie a vypnite
príslušný spínač alebo zatvorte
dvere.
Novú žiarovku držte len za päticu.
Nedotýkajte sa skla žiarovky holými
ru

Page 203 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo201
2. Otočte držiakom žiarovky protismeru hodinových ručičiek a
vyberte ho. Vytiahnite objímku
žiarovky z reflektora.
3. Odpojte držiak žiaroviek z konektora stlače

Page 204 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 202Starostlivosť o vozidloAdaptívne predné
svetlomety9 Nebezpečenstvo
Systém adaptívnych predných
svetlometov používa xenónové svetlomety.
Xenónové svetlomety pracujú s
mimoriadne vysok

Page 205 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo203Hmlové svetlá
Žiarovky sú prístupné zo spodnej
strany vozidla.
1. Otočte držiakom žiarovky doľava a vyberte ho z reflektora.
2. Odpojte objímku žiarovky zkonekto

Page 206 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 204Starostlivosť o vozidlo
2. Grafika zobrazuje verziu shalogénovými svetlometmi.
Grafika zobrazuje verziu s
adaptívnymi prednými
svetlometmi.
Otáčajte objímku žiarovky proti
smeru hodinovýc

Page 207 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo205
Odmontujte držiak žiarovky jeho
otočením v protismere chodu
hodinových ručičiek.
Svetlá ukazovateľov smeru ( 1)
Svetlá spiatočky ( 2)3. Vybratie a výmena žiaro

Page 208 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 206Starostlivosť o vozidlo
3. Odmontujte držiak žiarovky jehootočením v protismere chodu
hodinových ručičiek.
Svetlá ukazovateľov smeru ( 1)
Zadné svetlá ( 2)4. Vyberte a vymeňte žiarovk

Page 209 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo207
2.Otočte držiak žiarovky proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho
z puzdra.
3. Vytiahnite žiarovku z držiaka žiarovky a vymeňte ju.
4. Vložte držiak žiarov

Page 210 of 265

OPEL CASCADA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 208Starostlivosť o vozidlo
4. Vytiahnite žiarovku z držiakažiarovky a vymeňte ju.
5. Vložte držiak žiarovky do puzdra svetla a otočte ňou v smere
hodinových ručičiek.
6. Vložte svetlo do