OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26134/w960_26134-0.png OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49
Poznámky
Schválené príslušenstvo sa môže
pripojiť len vtedy, keď sa sedadlo
nepoužíva.Predné sedadlá
Poloha sedadla9 Varovanie
Jazdite iba so správne
nastave

Page 52 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvky
■Nastavte oporu stehna tak, aby bol
medzi okrajom sedadla a dutinou pre koleno priestor široký asi nadva prsty.
■ Nastavte bedrovú opierku tak, aby podopierala prir

Page 53 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51
Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor=zvýšenie sedadladolu=zníženie sedadlaSklon sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor=predná stana vyššiedolu=predná s

Page 54 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvky
Nastaviteľná opora stehien
Potiahnite páčku a posuňte oporu
stehien.
Sklopenie sedadla
9 Varovanie
Cestujúci na zadných sedadlách
musia dávať pozor, aby ich
neza

Page 55 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53
Sklopenie sedadla s elektrickýmovládaním
Nadvihnite uvoľňovaciu páčku a
sklopte operadlo dopredu. Sedadlo
sa automaticky posunie dopredu až
po zarážku.
Pre vrát

Page 56 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvky
Pozdĺžne nastavenie sedadla
Posuňte spínač dopredu/dozadu.Výška sedadla
Posuňte spínač nahor/nadol.
Sklon sedadla
Posuňte prednú časť spínača
smerom nahor/

Page 57 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spínačom podľa svojich požiadaviek.
Pohyb operadla nahor a nadol:
stlačte spínač nahor alebo nadol.
Zvýšenie alebo zníženi

Page 58 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvky
Systém Stop-Štart 3 140.
Odvetranie sedadiel
Nastavte vetranie na požadované
nastavenie stlačením tlačidla A pre
príslušné sedadlo raz alebo viackrát.
Kontrolk

Page 59 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57
Podávač sa vysunie, keď:■ Zatvoria sa príslušné dvere a zapne sa zapaľovanie.
■ Zapne sa zapaľovanie a dvere sú zatvorené.
Podávač sa zatiahne späť, keď

Page 60 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkyTrojbodový bezpečnostný
pás
Pripútavanie sa
Vytiahnite pás z navíjača, veďte
neprekrútený pás cez telo a vložte
sponu do zámku pásu. Počas jazdy
pravidelne