OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26135/w960_26135-0.png OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie21
Ak chcete nastaviť rozloženie
hlasitosti medzi prednými a zadnými
reproduktormi vozidla, vyberte
položku Stíšenie. Upravte nastavenie
podľa potreby.
Ak chcete nastaviť

Page 22 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22Základné operácieNastavenie hlasitosti navigácieStlačte tlačidlo CONFIG a vyberte
položku Nastavenia navigácie .
Vyberte Hlasový pokyn , potom
Hlasitosť navigácie . Zobrazí sa
príslu

Page 23 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie23Nastaviť dátum
Ak chcete upraviť nastavenia
dátumu, vyberte položku Nastavte
dátum . Upravte nastavenia podľa
potreby.
Formát času
Ak chcete vybrať požadovaný formá

Page 24 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24Základné operácieVýberom položky Triediť zobrazte
domovské stránky v režime úprav.
Vyberte ikonu, ktorú chcete presunúť. Posuňte sa na miesto na domovskej
stránke, kam chcete ikonu pr

Page 25 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio25RádioPoužitie........................................ 25
Vyhľadávanie staníc ....................25
Automaticky uložené zoznamy ....27
Zoznamy obľúbených ..................27
Rádiov

Page 26 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26RádioPoznámky
Ak predtým nebol zostavený zoznam staníc, informačný systém
vykoná automatické vyhľadávanie
staníc.
Vyberte želanú stanicu.
Poznámky
Práve prijímaná stanica je ozna

Page 27 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio27Automaticky uložené
zoznamy
Stanice s najlepším príjmov v danom
vlnovom pásme možno uložiť a
vybrať z automaticky uložených
zoznamov.
Každé vlnové pásmo má
2 automaticky uklad

Page 28 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28RádioV každom zozname obľúbených sa
môže uložiť 6 staníc. Počet
dostupných zoznamov obľúbených je
nastaviteľný (viď nižšie).
Poznámky
Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.
U

Page 29 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio29
Aktivácia funkcie RDS
Aktivujte RDS.
Poznámky
Ak je deaktivovaná funkcia RDS,
nebudú sa zobrazovať všetky
položky ponuky Možnosti RDS.
Regionálne
Stanice RDS niekedy vysielajú
re

Page 30 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Rádio●Ak aktuálna stanica nie je stanica
so službou dopravných správ,
automaticky sa spustí
vyhľadávanie najbližšej stanice
so službou dopravných správ.
● Ak sa nájde stanica so sl