OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26142/w960_26142-0.png OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka79Pohotovostná hmotnosť zahŕňa
hmotnosť vodiča (68 kg),
batožiny (7 kg) a všetkých
prevádzkových kvapalín
(palivová nádrže plná cca na
90 %).
Voliteľná výbava a p

Page 82 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvkyPrístroje a ovládacieprvkyOvládacie prvky ........................... 81
Nastavenie volantu ....................81
Ovládacie prvky na volante .......81
Vyhrievaný v

Page 83 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81Ovládacie prvky
Nastavenie volantu
Odistite páčku, nastavte volant,
potom páčku zaistite a dbajte, aby
bola úplne zaistená.
Volant nastavujte, iba keď vozidlo
st

Page 84 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvkyOznačené plochy na úchop volantu
sa ohrejú rýchlejšie a na vyššiu
teplotu, ako ostatné časti.
Vyhrievanie funguje iba pri
naštartovanom motore a počas
zapnut

Page 85 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83Nastaviteľná citlivosť dažďového
senzora
Pákový prepínač v strednej polohe
INT .
Otáčaním nastavovacieho kolieska upravte citlivosť dažďového senzora.
D

Page 86 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvky
Obrázok, ktorý sa zobrazuje na
grafickom informačnom displeji
Obrázok, ktorý sa zobrazuje na
farebnom informačnom displeji
Ak klesne vonkajšia teplota na 3 °C,

Page 87 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85●Set date format (Nastavenie
formátu dátumu) : Zmení formát
zobrazenia dátumu medzi MM/
DD/YYYY (MM/DD/RRRR) a
DD.MM.YYYY (DD.MM.RRRR) .
● Display clock (Zobr

Page 88 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvkyNapájacie zásuvky
12 V napájacia zásuvka je v prednej
konzole.
Ďalšia 12 V napájacia zásuvka je v
zadnej konzole. Sklopte kryt.
Neprekračujte maximálnu spotreb

Page 89 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87
Prenosný popolník môže byť
umiestnený do držiaka nápojov.
Výstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele
Prístrojový panel
V niektorých verziách sa

Page 90 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvkyDenné počítadlo kilometrov
W zobrazuje zaznamenanú
vzdialenosť od posledného
vynulovania.
Môžete si zvoliť dve denné počítadlá
kilometrov pre rôzne trasy.