OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26147/w960_26147-0.png OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 221 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo219Použitie snehových reťazí nie je
povolené na núdzovom rezervnom
kolese.
Súprava na opravu pneumatiky
Menšie poškodenie vzorky
pneumatiky je možné opraviť
pomocou

Page 222 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 220Starostlivosť o vozidlo
3. Vyberte elektrický kábel avzduchovú hadicu z úložných
priestorov na spodnej strane
kompresora.
4. Naskrutkujte vzduchovú hadicu kompresora na prípojku na
nádobk

Page 223 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo22112. Všetka tesniaca hmota jenapumpovaná do pneumatiky.
Potom sa pneumatika nahustí.
13. Predpísaný tlak v pneumatike by sa mal byť dosiahnuť v priebehu
10 min. Tlak v

Page 224 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 222Starostlivosť o vozidlo
Ak je tlak v pneumatikách vyšší
než 1,3 baru, upravte ho na
správnu hodnotu. Opakujte
postup, kým nedochádza k strate
tlaku.
Ak tlak poklesol pod 1,3 baru,
vozidlo

Page 225 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2239Varovanie
Nenanášajte mazivo na skrutky
kolies, matice kolies a kužeľ
matice kolesa.
Zdvíhacie pozície
Uvedené zdvíhacie pozície
predpokladajú použitie zdvíhac

Page 226 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 224Starostlivosť o vozidlo
2. Odstráňte kryt podlahy.
3. Rezervné koleso je zaistenékrídlovou maticou v prehĺbení.
Uvoľnite skrutku, vyberte kónus a
vyberte rezervné koleso.
Pod rezervným

Page 227 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo225● Zdvihák je bezúdržbový.
● Ak je povrch pod vozidlom mäkký, pod zdvihák musíte
položiť pevnú podložku (hrúbka
max. 1 cm).
● Pred zdvihnutím vozidla z ne

Page 228 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 226Starostlivosť o vozidlo2.Kľúč na kolesá nasaďte pevne na
matice a každú povoľte o polovicuotáčky.
Kolesá môžu byť chránené
zaisťovacími maticami. Ak chcete
povoliť tieto špeci

Page 229 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo227Uloženie poškodeného
plnohodnotného kolesa do
batožinového priestoru
1. Uložte poškodené koleso v priehlbine smerom nahor.
2. Umiestnite koniec popruhu soslučkou c

Page 230 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 228Starostlivosť o vozidločo najviac vpredu. Koleso zaistite
otočením krídlovej matice v smere chodu hodinových ručičiek.
6. Vložte a zatvorte kryt podlahy.9 Varovanie
Zdvihák, koleso a iné