OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26147/w960_26147-0.png OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49jednu ruku. Vaše stehná by malizľahka spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nast

Page 52 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyVýška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:zvýšenie sedadladolu:zníženie sedadlaSklon sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:predná stana vyššiedolu:predná st

Page 53 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51Nastaviteľná opora stehien
Potiahnite páčku a posuňte oporu
stehien.
Sklopenie sedadla
9 Varovanie
Cestujúci na zadných sedadlách
musia dávať pozor, aby ich
nezac

Page 54 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvkySklopenie sedadla s elektrickým
ovládaním
Nadvihnite uvoľňovaciu páčku a
sklopte operadlo dopredu. Sedadlo
sa automaticky posunie dopredu až
po zarážku.
Pre vrát

Page 55 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53Posuňte spínač dopredu/dozadu.
Výška sedadla
Posuňte spínač nahor/nadol.
Sklon sedadla
Posuňte prednú časť spínača
smerom nahor/nadol.
Naklonenie operadla
Oto

Page 56 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvkyNastavte bedrovú opierku krížovýmspínačom podľa svojich požiadaviek.
Pohyb operadla nahor a nadol:
stlačte spínač nahor alebo nadol.
Zvýšenie alebo zníženie

Page 57 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55Odvetranie sedadiel
Nastavte vetranie na požadované
nastavenie stlačením A pre príslušné
sedadlo raz alebo viackrát.
Kontrolka LED v tlačidle indikuje
nastavenie.

Page 58 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvky
Podávač sa vysunie, keď:● Zatvoria sa príslušné dvere a zapne sa zapaľovanie.
● Zapne sa zapaľovanie a dvere sú
zatvorené.
Podávač sa zatiahne späť, keď

Page 59 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57úpravy súčastí predpínačov
bezpečnostných pásov, inak sa
zruší platnosť povolenia na
prevádzku vášho vozidla.
Trojbodový bezpečnostný pás
Zapnutie
Vytiah

Page 60 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkyPoužívanie bezpečnostného
pásu počas tehotenstva9 Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku vyvíjanému
na brucho, musí byť panvový pás
umiestnený cez panvu.
Systém ai