OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok COMBO 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38749/w960_38749-0.png OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok

Page 1 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok OPEL ComboInstruksjonsbok

Page 2 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok

Page 3 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok Innledning...................................... 2
Kort og viktig .................................. 6
Nøkler, dører og vinduer ..............19
Seter og sikkerhetsutstyr .............32
Oppbevaring

Page 4 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok 2InnledningInnledning

Page 5 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok Innledning3Opplysninger om denne
bilen Skriv inn opplysninger om bilen din påforrige side, så vet du hvor du har
dem. Denne informasjonen finner du
i avsnittene "Service og vedlikehold"
og &

Page 6 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok 4InnledningFare, Advarsel og Merk9Fare
Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik in‐
formasjon ikke følges, kan det
medføre livsfare.
9 Advarsel
Tekst merket med 9 Advar

Page 7 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok Innledning5

Page 8 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok 6Kort og viktigKort og viktigDette må du vite før du
kjørerLåse opp bilen
Låse opp med nøkkelen
Drei nøkkelen i låsen på førerdøren i
retning fronten på bilen.
Låse opp med fjernkontrolle

Page 9 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok Kort og viktig7Justering av seteneInnstilling av setet i
lengderetningen
Trekk i håndtaket, forskyv setet, slipp
håndtaket.
Setestilling 3 33, justering av se‐
tene 3 33.
9 Fare
Sitt ikke nærme

Page 10 of 179

OPEL COMBO 2015 Instruksjonsbok 8Kort og viktigJustering av hodestøttene
Trykk på låseknasten, juster høyden
og fest.
Hodestøtter 3 32.
Sikkerhetsbelte
Trekk ut sikkerhetsbeltet, og fest det i
beltelåsen. Sikkerhetsbeltet må
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 180 next >