OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26154/w960_26154-0.png OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda109Výfuk motora9Nebezpečenstvo
Výfukové plyny vznikajúce pri
spaľovaní paliva v motore,
obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý je bez farby a bez zápachu.
Vdychovanie tohto oxidu je

Page 112 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 110JazdaVýstraha
Iné triedy paliva, ako tie, ktoré sú
uvedené na stranách 3 121,
3 169 by mohli poškodiť
katalyzátor alebo elektronické
komponenty.
Nespálený benzín sa prehreje a
poško

Page 113 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda111Automatizovaná
mechanická
prevodovka
Manuálna automatizovaná
prevodovka (MTA) umožňuje
manuálne radenie (manuálny režim)
alebo automatické radenie
(automatický režim), pričom spoj

Page 114 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 112Jazda
A/M=Prepnutie medzi
automatickým a manuálnym
režimom.
V automatickom režime sa na
displeji prevodovky zobrazí
AUTO .R=Spiatočka.
Spiatočku raďte len v stojacom vozidle. Po zaradení s

Page 115 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda113
motor nedosiahne predpísané
otáčky. Pri brzdení preraďuje na
nižšie stupne v správny čas.
Manuálny režim
Aby ste využili brzdný účinok motora,
zvoľte pri jazde z kopca včas

Page 116 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 114Jazda
Aktivácia
Stlačte tlačidlo E na telese voliacej
páky. Na displeji prevodovky sa
zobrazí kontrolka E indikujúca
aktiváciu.
Vypnutie
Režim Eco sa vypína:
■ opätovným stlačením

Page 117 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda115
Akonáhle niektoré z kolies začne javiť
sklon k zablokovaniu, začne systém
ABS regulovať brzdný tlak v
príslušnom kolese. Vozidlo zostane
riaditeľné, dokonca i pri prudkom
brzdení

Page 118 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 116JazdaAsistent rozjazdu na svahuSystém pomáha zabrániť neželaným
pohybom pri rozjazdoch na svahu.
Po uvoľnení pedálu brzdy po
zastavení v kopci, brzdy zostanú
aktivované ešte ďalšie d

Page 119 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda117
LED v tlačidle sa rozsvieti a, v
závislosti od verzie, sa v informačnom
centre vodiča môže zobraziť správa
3 80.
Systém ASR sa znova aktivuje
opätovným stlačením tlačidla
ASR O

Page 120 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 118JazdaSystémy asistenta
vodiča9 Varovanie
Systémy asistenta vodiča sa
vyvinuli ako podpora vodiča a nie ako náhrada pozornosti vodiča.
Vodič preberá plnú
zodpovednosť, keď riadi vozidlo.