OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26156/w960_26156-0.png OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo159Kryty kolies
Musia byť použité iba ráfiky kolies a
pneumatiky, ktoré boli schválené pre
príslušné vozidlo a zároveň spĺňajú
všetky relevantné požiadavky
oh

Page 162 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 160Starostlivosť o vozidloSúprava na opravu pneumatiky môže
byť umiestnená pod predným
sedadlom, v odkladacej schránke v
palubnej doske alebo na pravej
strane batožinového priestoru za
kryto

Page 163 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo161Ak do 5 minút stále nedosiahnete
tlak 1,8 bar, pneumatika je príliš
vážne poškodená. Vyhľadajte
pomoc v servise.
Nepoužívajte kompresor dlhšie
než 20 minút.
11

Page 164 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 162Starostlivosť o vozidlo
2. Otočením nádržky proti smeruhodinových ručičiek ju vytiahnite.
3. Vložte novú nádržku a otočte ju v smere hodinových ručičiek.
4. Pripojte vzduchovú hadi

Page 165 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1632. Pevne pripevnite nástrčkový kľúčna matice kolies a každú maticu
uvoľnite polovičnou otáčkou.
3. Podperné body vozidla pre zdvihák sa nachádzajú vpredu a
v

Page 166 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 164Starostlivosť o vozidloRezervné kolesoNiektoré vozidlá sú vybavené
súpravou na opravu pneumatík
3 159 namiesto rezervného kolesa.
Ak montujete rezervné koleso, ktoré
je iné ako ostatn

Page 167 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo165
4. Vyberte rezervné koleso spodvozidla.
5. Odskrutkujte gombík 2 a uvoľnite
káblovú prípojku 1 z rezervného
kolesa.
6. Vymeňte koleso.
7. Umiestnite vymenené kol

Page 168 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 166Starostlivosť o vozidlo2. Vymeňte koleso.
3. Umiestnite vymenené rezervnékoleso na držiak a zabezpečte
správne zarovnanie vodiaceho
kolíka.
4. Zaistite rezervné koleso utiahnutím dvoch sk

Page 169 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo167môže spôsobiť pri priamom
kontakte zranenie a hmotné
škody.
● Nikdy sa nepohybujte v blízkosti akumulátora s otvoreným ohňomalebo zdrojom iskier.
● Vybitý aku

Page 170 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 168Starostlivosť o vozidlo3. Nechajte obidva motory bežať navoľnobeh približne 3 minúty, s
pripojenými káblami.
4. Zapnite elektrické spotrebiče (napr. svetlo, vyhrievanie
zadného okna) voz