OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26157/w960_26157-0.png OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo149Výmena žiarovky
Vypnite zapaľovanie a vypnite
príslušný spínač alebo zatvorte
dvere.
Novú žiarovku držte len za päticu!
Nedotýkajte sa skla žiarovky holými
ru

Page 152 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 150Starostlivosť o vozidlo
4.Vložte novú žiarovku do reflektora
tak, aby bola žiarovka zarovnaná
so zárezom na reflektore.
5. Namontujte drôtenú sponu a pripojte konektor do žiarovky.
6. Ods

Page 153 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo151
2. Vyberte držiak žiarovkyobrysového svetla z reflektora jej
otočením proti smeru hodinových
ručičiek.
3. Zľahka zatlačte žiarovku do držiaka, otočte ju proti

Page 154 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 152Starostlivosť o vozidlo
Brzdové svetlo (1)
Svetlo ukazovateľa smeru ( 2)
Zadné svetlo ( 3)
Zadné svetlo / svetlo do hmly ( 4)
7. Namontujte tesnenie na držiak žiarovky a uistite sa, že je s

Page 155 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo153
2. Otáčaním držiaka žiarovky protismeru hodinových ručičiek ho
odmontujte od telesa žiarovky.
Vytiahnite žiarovku.
3. Vymeňte žiarovku.
4. Vložte držiak žiar

Page 156 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 154Starostlivosť o vozidloPredné svetlo interiéru, lampičky
na čítanie
1. Plochým skrutkovačom odmontujte presvetľovací kryt.
2. Otvorte zadný kryt.
3. Vymeňte žiarovky.
4. Zatvorte zadn

Page 157 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo155Elektrická sústava
Poistky
Údaje na náhradnej poistke sa musia zhodovať s údajmi na chybnej
poistke.
Vo vozidle sa nachádzajú dve
poistkové skrinky:
● na pravej s

Page 158 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 156Starostlivosť o vozidlo
Pri výmene poistiek si môžete
pomôcť pinzetou na poistky.
Nasaďte pinzetu na poistky podľa
typu poistiek zhora alebo z boku a
vytiahnite poistku.
Poistková skriňa

Page 159 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo157Č.ObvodF09Spínač zadných dveríF10KlaksónF14Diaľkové svetláF15Kúrenie PTCIF19KlimatizáciaF20Vyhrievanie zadného oknaF21Palivové čerpadloF30Svetlá do hmlyF84Sys

Page 160 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 158Starostlivosť o vozidloČ.ObvodF12Pravé stretávacie svetloF13Ľavé stretávacie svetlá/Nasta‐
venie sklonu svetlometovF31Relé poistkovej skrinky/Relé
riadiacej jednotky karosérieF32Vnúto