OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26157/w960_26157-0.png OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná19Kľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 19
Kľúče ......................................... 19
Car Pass .................................... 20

Page 22 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 20Kľúče, dvere, oknáKľúč s výklopnou planžetou
Stlačením tlačidla ju vyklopte. Pre
sklopenie kľúča najprv stlačte tlačidlo.
Car Pass
Karta vozidla (Car Pass) obsahuje
údaje týkajúc

Page 23 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať v
príslušnej recyklačnej zberni.
Kľúč s výklopnou planžetou
Vysuňte kľúč (aby bolo vidieť držiak
bat

Page 24 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, okná
Zatlačte nadol vnútorný zamykací
gombík navrchu vnútornej kľučky (ak
je k dispozícii) na bočných posuvných
dverách alebo zaistite manuálny
zámok na bočných po

Page 25 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23Ak ich chcete odistiť, otvorte dvere
zvnútra vozidla a potom otočte spínač
do odomknutej polohy 2.
Centrálne zamykanie
Odomyká a zamyká predné dvere,
bočné posuvné

Page 26 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, okná
Stlačte e. Všetky dvere vrátane
zadných dverí/zadných výklopných dverí a posuvných bočných dverí sa
odomknú.
Automatické zamykanie
Vozidlo sa dá nakonfigurova

Page 27 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Dvere
Posuvné dvere Odomknite bočné posuvné dvere
pomocou diaľkového ovládača 3 23.
Potiahnite páčku na vnútornej kľučke
a posuňte dvere.
Výstraha
Pred jazdou v

Page 28 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, okná
Pravé zadné dvere sa uvoľňujú
pomocou páčky.
9 Varovanie
Zadné svetlá môžu byť zakryté, ak
sú otvorené zadné dvere a vozidlo
je zaparkované na okraji cesty.
Z

Page 29 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27batožinového priestoru, pretože
by do vozidla mohli vnikať toxické výfukové plyny, ktoré nevidieť ani
necítiť. Môžu spôsobiť
bezvedomie až smrť.Výstraha
Skôr

Page 30 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknáZabezpečenie vozidla
Zamykací systém proti odcudzeniu9 Varovanie
Nepoužívajte tento systém, ak vo
vozidle zostávajú cestujúci! Dvere nie je možné zvnútra odomknúť