OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26157/w960_26157-0.png OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 61 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka59Úložná schránkaÚložné priestory........................... 59
Úložný priestor na prístrojovej doske ........................................ 59
Odkladacia schránka v p

Page 62 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 60Úložná schránkaOdkladacia schránka vpalubnej doske
Potiahnite páčku, aby ste otvorili kryt
odkladacej schránky v palubnej
doske.
V závislosti od verzie sa odkladacia
schránka v palubnej do

Page 63 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka61Úložný priestor pod
sedadlom
Ak sa chcete dostať do úložného
priestoru, potiahnite slučku na
čalúnení sedadla.
Batožinový priestor
Zadný úložný priestor Úložné

Page 64 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 62Úložná schránkakonzolou), aby ste ju povolili,
následne posuňte rukoväť
dovnútra smerom k stredu
vozidla.
2. Zopakujte vyššie uvedený krok na
druhej strane vozidla.
3. Zatlačte strešn

Page 65 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka63Odopnutie
Otvorte kryt batožinového priestoru.
Potiahnite uvoľňovaciu páčku a
zdvihnite kryt z úchytiek.
Montáž
Zasuňte obidve strany krytu
batožinového priestoru do d

Page 66 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 64Úložná schránkaalebo dolná poloha. V dolnej polohe
je maximálne povolené zaťaženie
70 kg.
Odopnutie
Ak sú zadné sedadlá v sklopenej
polohe, odstráňte odkladaciu policu a uložte ju hor

Page 67 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka65Combo Tour
Mriežka batožinovéhopriestoru
V závislosti od verzie možno
batožinový priestor zväčšiť otvorením deliacej časti batožinového priestoru
na strane prednéh

Page 68 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 66Úložná schránkaSystém strešných
nosičov
Strešný nosič
Z bezpečnostných dôvodov a aby sa
zabránilo poškodeniu strechy,
odporúča sa použiť systém strešného
nosiča schválený p

Page 69 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka67●Náklad nesmie brániť používaniu
pedálov, parkovacej brzdy a
voliacej páky alebo obmedzovať
voľný pohyb vodiča. Do interiéru
neumiestňujte voľne položené,
nezais

Page 70 of 203

OPEL COMBO 2017  Používateľská príručka (in Slovak) 68Prístroje a ovládacie prvkyPrístroje a ovládacieprvkyOvládacie prvky ........................... 69
Nastavenie volantu ....................69
Ovládacie prvky na volante .......69
Klaksón ....