OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok COMBO 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/39314/w960_39314-0.png OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok

Page 1 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok OPEL COMBOInstruktionsbok

Page 2 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok

Page 3 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok Inledning........................................ 2
Kort sagt ........................................ 6
Nycklar, dörrar och fönster ..........19
Stolar, säkerhetsfunktioner ..........33
Förvaring

Page 4 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok 2InledningInledning

Page 5 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok Inledning3Fordonsspecifika data
Fyll i de data som gäller för din bil på
föregående sida så att du har dem lätt åtkomliga. Denna information finns i
kapitlen "Service och underhåll" o

Page 6 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok 4InledningFara, Varning och Se upp9Fara
Text markerad med 9 Fara ger
information om risker som kan
leda till livshotande skador. Under‐ låtenhet att ta hänsyn till denna
information kan leda til

Page 7 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok Inledning5

Page 8 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok 6Kort sagtKort sagt
Grundläggande
körinformationLåsa upp bilen
Upplåsning med nyckel
Vrid nyckeln framåt i förardörrens lås.
Upplåsning med fjärrkontrollen
Tryck på Ä för att låsa upp b

Page 9 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok Kort sagt7Ställa in stolLängdinställning
Dra i handtaget, flytta sätet, släpp
handtaget.
Försök att flytta sätet bakåt och
framåt för att säkerställa att det är låst på plats.
Sätespo

Page 10 of 193

OPEL COMBO 2017 Instruktionsbok 8Kort sagtStälla in nackskydd
Tryck på knappen, ställ in höjden,
spärra nackskyddet.
Nackskydd 3 33.
Säkerhetsbälte
Dra ut säkerhetsbältet och fäst det i
bälteslåset. Säkerhetsbältet f
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 200 next >