OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) COMBO E 2019.1 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26166/w960_26166-0.png OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 41 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia41Podrobný opis navádzania po trase
nájdete na strane 3 42.
Zobrazenie zoznamu bodov záujmu v
okolí miesta
Dotknite sa požadovaného miesta na
mape. Mapa sa vycentruje okolo
tohto mie

Page 42 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 42Navigácia
Vyberte položku Add waypoint
(Pridať bod na trase) a potom vyberte
možnosť pre záznam adresy, napr.
Find POI (Nájsť bod záujmu) .
Zadajte alebo zvoľte novú adresu. Adresa sa pr

Page 43 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia43Ak chcete aktivovať alebo
deaktivovať funkciu hlasových
pokynov, vyberte v hlavnej ponuke
navigácie položku MENU (PONUKA),
vyberte položku Settings
(Nastavenia) , kartu Vocal (Vok

Page 44 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 44NavigáciaAk chcete zrušiť navádzanie po trase,v hlavnej ponuke navigácie vyberte
položku MENU (PONUKA) a potom
vyberte položku STOP NAVIGATION
(ZASTAVIŤ NAVIGÁCIU) .
Ak chcete obnoviť z

Page 45 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči45Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie.................45
Používanie ................................... 46Všeobecné informácie
Zabudované rozpoznávanie reči
Zabudov

Page 46 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 46Rozpoznávanie rečiZadanie adresy pre ciele v zahraničí
Ak chcete zadať adresu cieľa v
zahraničí pomocou hlasového
vstupu, je potrebné zmeniť jazyk
zobrazenia Informačného systému
na ja

Page 47 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči47Ak nevyslovíte príkaz určitý čas alebo
vyslovíte príkazy, ktoré systém
nerozpozná, postupnosť dialógu sa
automaticky zruší.
Ovládanie prostredníctvom rečových
p

Page 48 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 48TelefónTelefónVšeobecné informácie.................48
Pripojenie Bluetooth ....................49
Núdzové volanie ..........................51
Obsluha .......................................

Page 49 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón49používanie mobilných telefónov
zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.
Bluetooth
Funkcia telefónu je certifikovaná
špeci

Page 50 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 50Telefón4. Potvrďte postup párovania:● Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché
párovanie):
Potvrďte správy na
informačnom systéme a
Bluetooth zariadení.
● Ak SSP (zabezpečené