OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26168/w960_26168-0.png OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo239Smerové pneumatikySmerové pneumatiky musia byť
namontované tak, aby sa otáčali v
správnom smere. Správny smer
otáčania je vyznačený symbolom
(napr. šípkou) na

Page 242 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 240Starostlivosť o vozidloNikdy neprekračujte maximálny
tlak uvedený priamo na
pneumatike.
Teplotná závislosť
Tlak pneumatiky závisí od teploty
pneumatiky. Počas jazdy teplota a
tlak v pneum

Page 243 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo241
3. Inicializácia systému detekcieúniku vzduchu z pneumatík: Ak jevozidlo vybavené grafickým
informačným displejom, tri
sekundy podržte F. Ak je vozidlo
vybavené

Page 244 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 242Starostlivosť o vozidloVýmena pneumatiky arozmery kolesa
Ak sa osadia pneumatiky iných
rozmerov, než pneumatiky
namontované vo výrobe, môže byť
potrebné preprogramovať systém
monitorova

Page 245 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo243Núdzové rezervné kolesoMontáž snehových reťazí na núdzové
rezervné koleso nie je povolená.
Súprava na opravupneumatiky
Menšie poškodenie vzorky
pneumatiky je

Page 246 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 244Starostlivosť o vozidlo4. Naskrutkujte vzduchovú hadicukompresora na prípojku na
nádobke s tesniacou hmotou.
5. Umiestnite nádobku s tesniacou hmotou do konzoly na
kompresore.
Položte kompres

Page 247 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo245
Vypustite nadbytočný tlak z
pneumatiky pomocou tlačidla na
vzduchovej hadici.
Nepoužívajte kompresor dlhšie
než desať minút.
14. Odpojte súpravu na opravu pneumat

Page 248 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 246Starostlivosť o vozidloSledujte záručnú dobu súpravy. Po
tomto dátume tesniaca schopnosť
nie je zaručená. Venujte pozornosť
informáciám o skladovaní na
nádobke s tesniacou hmotou.
Pou

Page 249 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo247Uťahovací moment pre oceľové disky
kolies je 115 Nm.
Použite správne skrutky kolies pre príslušné kolesá.
Zdvíhacie pozície Uvedené zdvíhacie pozície
predpokl

Page 250 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 248Starostlivosť o vozidlo
2. Vložte kľúč na kolesá do jednejšesťhrannej skrutky. Otáčajte ňou
proti smeru hodinových ručičiek,
kým nebude držiak rezervného
kolesa dostatočne nízko