OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26165/w960_26165-0.png OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179
Hodnota rýchlosti sa zobrazuje v
informačnom centre vodiča.
Keď je adaptívny tempomat aktívny, systém stop-štart je automaticky
deaktivovaný.
Prekročenie nastavenej rýchlosti Vždy

Page 182 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 180JazdaKeď je adaptívny tempomat aktívny,
v informačnom centre vodiča sa
zobrazuje rozpoznané rýchlostné
obmedzenie a rozsvieti sa kontrolka
MEM .
V prípade informačného centra
vodiča sa

Page 183 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181Ak beží motor a je aktivovaný
adaptívny tempomat (sivá), môžete
upraviť nastavenie vzdialenosti
odstupu:
Stlačte Ö. Aktuálne nastavenie sa
zobrazí v Informačnom centre vodiča.
S

Page 184 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 182JazdaStlačením ß sa aktivuje
obmedzovač rýchlosti a deaktivuje sa
adaptívny tempomat.
Vypnutím zapaľovania sa taktiež
vymaže uložená nastavená rýchlosť.
Pozornosť vodiča ● Adapt

Page 185 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183Ak je odstredivá sila v zákrute príliš
vysoká, systém mierne spomalí
vozidlo. Táto úroveň brzdenia nie je navrhnutá tak, aby predišla
vyneseniu zo zákruty. Vodič je
zodpovedný z

Page 186 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 184JazdaPorucha
V prípade poruchy adaptívneho
tempomatu budete upozornení
rozsvietením výstražnej kontrolky a
zobrazením hlásenia na
informačnom paneli, ktoré bude
sprevádzať zvukový sign

Page 187 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1859Varovanie
Varovanie pred čelnou zrážkou je
len výstražný systém a nepoužíva brzdy. Ak sa k vozidlu pred vami
približujete príliš rýchlo, nemusí
vám poskytnúť dostatok času n

Page 188 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 186Jazdaviac zabrániť, či už manuálnym
brzdením, alebo riadením. Pred
aktivovaním aktívneho núdzového
brzdenia vodiča upozorní varovanie
pred čelnou zrážkou 3 184 alebo
varovanie ochr

Page 189 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1879Varovanie
Núdzové automatické brzdenie je
núdzová funkcia prípravy pred
nárazom a nie je určená na
vyhýbanie sa nárazom.
Nespoliehajte sa na to, že systém zabrzdí vozidlo. Núdz

Page 190 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 188Jazda●ak je poškodený predný nárazník
● ak nefungujú brzdové svetlá
Obmedzenia systému
V niektorých prípadoch môže systém
aktívneho núdzového brzdenia
poskytnúť automatické