OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26165/w960_26165-0.png OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo239Tlak kontrolujte vždy na studených
pneumatikách.
Systém je potrebné opätovne
inicializovať v nasledujúcich
prípadoch:
● Zmenil sa tlak v pneumatikách
● Zmenili

Page 242 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 240Starostlivosť o vozidloKryty koliesMusia byť použité kryty diskov a
pneumatiky, ktoré sú schválené
firmou pre príslušné vozidlo a spĺňajú
všetky požiadavky na kombinácie
príslušn

Page 243 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo241Zatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte prvý prevodový stupeň,
spiatočku alebo P.
Otvorte kryt úložnej schránky v
priestore na nohy 3 76.
Súprava na opravu pneumati

Page 244 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 242Starostlivosť o vozidlo9. Zapojte prípojku kompresora doelektrickej zásuvky alebo do
objímky zapaľovača cigariet.
Súprava na opravu pneumatík sa môže pripojiť iba do prednej 12 V
elektri

Page 245 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo243
16. Okamžite začnite jazdu, aby satesniaca hmota rovnomerne
rozmiestnila v pneumatike. Po
prejdení približne 5 km ale nie pri
jazde dlhšej než desať minút sa
zastav

Page 246 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 244Starostlivosť o vozidlo● Ak je povrch pod vozidlommäkký, pod zdvihák musíte
položiť pevnú podložku (hrúbka max. 1 cm).
● Pred zdvihnutím vozidla z neho vždy vyberte ťažké predmet

Page 247 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo245
Poloha predného ramena zdvíhacej
plošiny sa musí nachádzať v strede pod príslušným zdvíhacím bodom
vozidla.
Rezervné koleso Rezervné koleso môže byť
klasifi

Page 248 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 246Starostlivosť o vozidlo
3. Zdvihnite držiak rezervnéhokolesa a uvoľnite úchytku.
Spustite nadol držiak rezervného
kolesa.
4. Vytiahnite rezervné koleso.
5. Vymeňte koleso.
6. Umiestnite po

Page 249 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo247● Vo vozidle, ktoré je zdvíhané,nesmú byť žiadne osoby ani
zvieratá.
● Nikdy nepracujte pod vozidlom na zdvíhadle.
● Neštartujte vozidlo, keď je zdvihnuté n

Page 250 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 248Starostlivosť o vozidlo
3. Dbajte na to, aby bol zdviháksprávne umiestnený pod bodom
pre zdvíhanie vozidla.
4. Zdvihák nastavte na požadovanú výšku. Umiestnite ho priamo pod
zdvíhacím b