OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky119Stlačte m a potvrďte hlásenie
pomocou p.
Výber zobrazenia
Vyberte štandardný zadný pohľad
alebo pohľad zo strany spolujazdca
stlačením p na spodnej strane.

Page 122 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 120Prístroje a ovládacie prvky● Ak je prekročenánaprogramovaná alebo povolenárýchlosť.
● Ak sa v informačnom centre vodiča zobrazí výstražné
hlásenie.
● Ak elektronický kľúč n

Page 123 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky121V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
● Svetlá
Svetlá pri opúšťaní vozidla :
Aktivácia alebo deaktivácia
funkcie

Page 124 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 122Prístroje a ovládacie prvky●Blind spot sensors (Snímače
mŕtveho uhla) : Aktivácia alebo
deaktivácia upozornenia na
bočný mŕtvy uhol.
● Under-inflation initialization
(Inicializácia p

Page 125 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky123pozornosti vodiča): Aktivácia
alebo deaktivácia systému
upozornenia na ospalosť vodiča.
Farebný informačný displej
Multimedia Navi Pro
Stlačením tlačidla :

Page 126 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 124Prístroje a ovládacie prvkyZvoľte Vehicle settings (Nastavenia
vozidla) .
V príslušných vedľajších ponukách môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
● Parking (Parkovanie)
Rear wiper i

Page 127 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky125Telematické služby
Opel Connect
Systém Opel Connect predstavuje
nový spôsob, ako ostať na cestách v
spojení a v bezpečí.
Funkcie dostupné v systéme
Opel Con

Page 128 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 126OsvetlenieOsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......126
Spínač svetiel .......................... 126
Automatické ovládanie svetiel . 127
Diaľkové svetlá ........................ 127
Asis

Page 129 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie127Zadné svetláKoncové svetlá sa rozsvietia spolu so stretávacími/diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládaniesvetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického
ovl

Page 130 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 128OsvetlenieAutomaticky prepne späť na
stretávacie svetlá, ak:
● Snímač zaznamená svetlá protiidúcich alebo pred vami
jazdiacich vozidiel.
● Jazda v mestských oblastiach.
● Rýchlosť