OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149Rady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom
Mnoho systémov v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj

Page 152 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 150Jazda0:zapaľovanie vypnuté: niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:zapaľovanie v režime napája

Page 153 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1519Varovanie
Ak je vybitý akumulátor vozidla,
nesmie sa vozidlo odťahovať,
štartovať rozťahovaním alebo
pomocným akumulátorom, lebo
zámok volantu nie je možné
odistiť.
Ovládanie v

Page 154 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 152JazdaMechanická prevodovka: Ak je
zapnutá funkcia Autostop, motor je
možné naštartovať zošliapnutím
pedálu spojky 3 153.
Automatická prevodovka: Ak je
zapnutá funkcia Autostop, motor je

Page 155 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153Funkcie kúreniaPoznámky
Jednotlivé funkcie kúrenia,
napríklad vyhrievané sedadlá alebo vyhrievaný volant, môžu byť v
prípade obmedzení súvisiacich s
elektrickým zaťažením do

Page 156 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 154JazdaFunkcia Autostop sa aktivuje
nasledovne:
● Zošliapnite pedál spojky.
● Preraďte voliacu páku do neutrálu.
● Uvoľnite pedál spojky.
Motor sa vypne, ale zapaľovanie
ostane zapnuté

Page 157 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155Opatrenia šetriace energiu
Počas zapnutej funkcie Autostop sú
niektoré elektronické funkcie, ako
napríklad prídavný elektrický
ohrievač alebo vyhrievanie zadného
okna vypnuté alebo

Page 158 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 156JazdaNatočte predné kolesá smeromk obrubníku.
● Zatvorte okná.
● Vypnite motor.
● Vyberte kľúč zapaľovania zo spínača zapaľovania alebo
vypnite zapaľovanie vo
vozidlách s tlači

Page 159 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157Spustenie saturácie filtra výfukových
plynov indikuje dočasné rozsvietenie kontrolky % alebo C, ktoré bude
sprevádzať hlásenie v informačnom
centre vodiča.
Hneď, keď to dopravn

Page 160 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 158Jazda9Varovanie
Dbajte nato, aby sa vám roztok
AdBlue nedostal do očí ani na
pokožku.
Ak dôjde ku kontaktu s očami
alebo pokožkou, postihnuté
miesto opláchnite vodou.
Výstraha
Zabráňte