OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189Ochrana chodcov vpredu sa aktivuje
spolu s varovaním pred čelnou
zrážkou.
Varovanie pred čelnou zrážkou
3 184.
Rozpoznávanie chodcov vpredu
Chodca vo vzdialenosti pribl. 40 m
pred vam

Page 192 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 190Jazda
Grafický informačný displej: Systém
je pripravený na prevádzku, keď
nesvieti kontrolka LED v tlačidle
parkovacieho asistenta ¼.
Farebný informačný displej: Aktivujte
parkovacieho

Page 193 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191Aktivácia
Okrem zadného parkovacieho
asistenta sa aktivuje aj predný
parkovací asistent, keď sa zistí
prekážka pred vozidlom, ktorého
rýchlosť je nižšia ako 10 km/h.
Grafický inf

Page 194 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 192JazdaAktiváciaOkrem zadného parkovacieho
asistenta a predného a zadného
asistenta sa aktivuje predný, zadný a
bočný parkovací asistent, keď systém zistí pevnú prekážku po jednej aleb

Page 195 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193Výstraha
Výkon systému sa zníži, ak je
zakrytý, napr. ľadom alebo
snehom.
Výkon systému parkovacieho
asistenta sa môže znížiť, ak je
vozidlo naložený ťažkým
nákladom.
Špec

Page 196 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaVyberte stranu parkovania zapnutím
smerového svetla na príslušnej
strane.
Povolená paralelná vzdialenosť
medzi vozidlom a radom parkujúcich
áut je 0,5 m až 1,5 m.
Ak chcete vojsť na

Page 197 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195
Keď sa nájde voľné parkovacie
miesto, na informačnom displeji sa
zobrazí vizuálna odozva a zaznie zvukový signál. Zastavte vozidlo,
zaraďte spiatočku, pustite volant a začnite sa

Page 198 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 196Jazda
Pohybujte sa dopredu a dozadu a
sledujte výstrahy parkovacieho
asistenta, až kým nebude indikovaný
koniec manévru. Manéver je
dokončený, keď sú predné kolesá vozidla mimo parkovac

Page 199 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda197Deaktivácia vodičom alebo
systémom počas manévrovania bude
indikovaná na displeji. Okrem toho
zaznie akustický signál.
Systém sa automaticky vypína pri
ťahaní elektricky pripojené

Page 200 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 198JazdaNerovnosti povrchu, napr.
konštrukčné zóny, systém
nerozpoznáva. Vodič prijíma
zodpovednosť.
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol
Systém upozornenia na bočný mŕtvyuhol detekuje a oz