OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 261 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo259Podlahové rohože9Varovanie
Ak má podlahová rohož
nesprávnu veľkosť alebo nie je
správne namontovaná, môže
zasahovať do plynového pedálu a/
alebo brzdového pe

Page 262 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 260Servis a údržbaServis a údržbaVšeobecné informácie...............260
Servisné informácie .................260
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti .................................

Page 263 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba261Servisné intervaly – Combo Life
Kód motoraEB2ADT
DV5RC
DV5RD
DV5RE
DV6D
Skupina krajiny 120 000 km / 1 rok30 000 km / 1 rok 1)Skupina krajiny 215 000 km / 1 rok30 000 km / 1 ro

Page 264 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 262Servis a údržba
Kód motora
EB2ADT
EB2ADTS
DV5RC
DV5RD
DV5RE
DV6FE
DV6FD
DV6D
Skupina krajiny 415 000 km / 1 rok15 000 km / 1 rok15 000 km / 1 rok15 000 km / 1 rokSkupina krajiny 510 000 km / 1 r

Page 265 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba263Potvrdenia
Potvrdenie o vykonaní servisu sa zaznamenáva do servisnej a záručnej knižky. Vyplní sa dátum a počet odjazdených kilometrov spolu s pečiatkou a podpisom servis

Page 266 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 264Servis a údržbaOdporúčané kvapaliny,
mazivá a súčasti
Odporúčané kvapaliny a mazivá
Používajte iba produkty, ktoré spĺňajú odporúčané špecifikácie.9 Varovanie
Prevádzkové m

Page 267 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba265následky z dôvodu použitia ďalších
prísad do chladiacej kvapaliny bude
odmietnutá.
Umývanie. Kvapalina Používajte len kvapalinu do
ostrekovačov schválenú pre vozidlo,

Page 268 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 266Technické údajeTechnické údajeIdetifikácia vozidla......................266
Identifikačné číslo vozidla ........266
Identifikačný štítok ...................266
Identifikácia motora ..

Page 269 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje267Informácie na identifikačnom štítku:1:Výrobca2:Číslo typu schválenia3:identifikačné číslo vozidla4:Celková povolená hmotnosť
vozidla v kg5:Celková povolená hmotnos

Page 270 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 268Technické údajeÚdaje o vozidleOdporúčané kvapaliny a mazivá
Požadovaná kvalita motorového oleja Skupiny krajín 3 260
Krajiny zahrnuté v skupinách krajín 1 až 3EB2FA
EB2ADT
EB2ADTS
E