OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26180/w960_26180-0.png OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Rádio121
Súbory
Viacero programov je vždy
kombinovaných do tzv. súboru na
frekvencii.
Listovanie v súboroch
Listovať môžete v tých súboroch, ktoré ste už raz prijali (súbory musia
byť s

Page 122 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 122Rádio
DABFM
Môžete určiť, že ak bude signál DAB
príliš slabý na zachytenie prijímačom,
systém prepne na príslušnú stanicu
FM (ak je dostupná) aktívneho
programu DAB.
Vyberte polo

Page 123 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CD prehrávač123CD prehrávačVšeobecné informácie...............123
Použitie ...................................... 124Všeobecné informácie
Na tomto zariadení môžete prehrávať
štandardn

Page 124 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 124CD prehrávač
■ Chráňte disky CD pred priamymslnkom.
■ Pre údaje uložené na diskoch CD so súbormi MP3 platia nasledujúce
obmedzenia:
V názvoch albumov by nemali byť
použité prehlás

Page 125 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CD prehrávač125
Požadovaná skladba sa prehrá.
alebo:
V ponuke CD otáčajte multifunkčným
gombíkom, pokým sa neoznačí položka j alebo k.
Opakovane stláčajte multifunkčný
gombík, po

Page 126 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 126CD prehrávač
V ponuke Extras (Extra) sú k
dispozícii nasledujúce polia s
možnosťami:
Normal (Normálny)
Touto možnosťou sa deaktivujú
nasledujúce funkcie Random CD
(Náhodný disk CD)

Page 127 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CD prehrávač127
Scan CD (Prehľadávať disk CD)
Pomocou funkcie Ukážka CD bude
CD menič prehrávať každú stopu 10
sekúnd.Zapnutie
Scan CD (Prehľadávať disk CD)
Bude sa prehrávať stopa.

Page 128 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 128Vstup AUXVstup AUXVšeobecné informácie...............128
Použitie ...................................... 128Všeobecné informácie
Na stredovej konzole vpredu od
radiacej páky sa nachádza AU

Page 129 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Port USB129Port USBVšeobecné informácie...............129
Prehrávanie uložených zvukových súborov ....................130Všeobecné informácie
Na stredovej konzole vpredu od
radiacej páky s

Page 130 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 130Port USB
■ Použité môžu byť tieto formátysúborov:
ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2,
(Romeo, Joliet).
Súbory MP3 a WMA zapísané v
iných ako vyššie uvedených
formátoch sa nemusia sprá