OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26183/w960_26183-0.png OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky99
Indikované len vtedy, keď nie je
dostupný žiadny informačný systém.
Prázdna stránka
Zobrazuje prázdnu stranu bez
akýchkoľvek informácií.
Menu vozidla
Stla

Page 102 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 100Prístroje a ovládacie prvky
nahusteného tlaku v pneumatike.
Zvoľte kategóriu otáčaním
nastavovacieho kolieska. Stlačte
SET/CLR pre nastavenie kategórie
3 207.
Vzdialenosť od vozidla vp

Page 103 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky101
Farebný informačný displej s
dotykovou obrazovkou farebne
indikuje:
■ čas 3 81
■ vonkajšiu teplotu 3 80
■ dátum 3 81
■ indikácia cúvacej kamery 3 1

Page 104 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 102Prístroje a ovládacie prvky
Grafický informačný displej indikuje:■ čas 3 81
■ vonkajšiu teplotu 3 80
■ dátum 3 81
■ nastavenia elektronicky riadenej klimatizácie 3 125
■ info

Page 105 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky103
Správy vozidla na displeji
základnej a strednej úrovne
Správy vozidla sú zobrazené formou
číselných kódov.
Č.Správa vozidla1Vymeňte motorový olej3Nízka

Page 106 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 104Prístroje a ovládacie prvky
Č.Správa vozidla32Skontrolujte pravé smerové
svetlo na prívese33Skontrolujte zadné svetlo do
hmly na prívese34Skontrolujte zadné svetlo na
prívese35Vymeňte b

Page 107 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky105
displeja vyššej úrovne“, ktorý je
súčasťou balíčka literatúry v príručnej
schránke. Pre ďalšiu pomoc sa
obráťte na odborný servis.
Systém zobrazí

Page 108 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 106Prístroje a ovládacie prvkyNapätie akumulátora
Displej vyššej úrovne
Keď sa zníži napätie akumulátora
vozidla, v informačnom centre vodiča sa objaví výstražná správa.
Displej zá

Page 109 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky107
V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
Jazyky (Languages)
Výber želaného jazyka.
Nastavenia času a dátumu
Pozri „Hod

Page 110 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 108Prístroje a ovládacie prvky
Aktivuje alebo deaktivuje indikáciu
odomykania blikajúcimi
výstražnými svetlami.
Pasívne odomknutie : Zmení
konfiguráciu a určí, či sa
odomykaním majú odo