OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26184/w960_26184-0.png OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka69
Zatlačte uvoľňovaciu páčku nadol a
vytiahnite podpery obidvoch svetiel z
osadení.
Zložte objímky žiaroviek na zadné
strany koncových svetiel.
Do osadení najprv vložt

Page 72 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 70Úložná schránka
Potiahnite uvoľňovaciu páčku na
oboch stranách, ťahajte operadlo
dopredu do zvislej polohy a zaistite.
Pri odomykaní sa objaví červená
značka vedľa uvoľňovacej pá

Page 73 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka719Varovanie
Vozidlom jazdite iba ak sú
operadlá bezpečne uchytené na
svojich miestach. V opačnom
prípade vzniká riziko osobného
zranenia alebo poškodenia
nákladu alebo vo

Page 74 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 72Úložná schránka
Odopnutie
Ak chcete zadný kryt odstrániť,
uvoľnite istiace popruhy zo zadných výklopných dverí.
Nadvihnite kryt vzadu a zatlačte ho
smerom hore vpredu. Odstráňte kryt.

Page 75 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka73
Dvojitá podlaha batožinovéhopriestoru Dvojitú podlahu nákladného priestoru
je možné vložiť do batožinového
priestoru v dvoch polohách:
■ priamo nad krytom priehlbi

Page 76 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 74Úložná schránka
Pútacie oká sú určené pre zaistenie
predmetov proti kĺzaniu, napr.
pomocou pútacích popruhov alebo
siete na batožinu.
Dodávkový priestor
Náklad možno zaistiť pomoco

Page 77 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka75Systém strešných
nosičov
Strešný nosič Z bezpečnostných dôvodov a aby sa
zabránilo poškodeniu strechy sa
odporúča použiť systém strešného
nosiča schválený pr

Page 78 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 76Úložná schránkaInformácie o nakladaní
■ Ťažké predmety v batožinovompriestore by mali byť umiestnené
tak, aby priliehali k opieradlom
sedadiel. Uistite sa, aby boli
operadlá bezpečne

Page 79 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka77
Náklad rovnomerne rozložte a
riadne ho zaistite upevňovacími
popruhmi. Tlak v pneumatikách
upravte podľa zaťaženia vozidla.
Popruhy pravidelne kontrolujte a
priťahujte.

Page 80 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 78Prístroje a ovládacie prvkyPrístroje a ovládacie
prvkyOvládacie prvky ........................... 78
Výstražné kontrolky, meriace
prístroje a ukazatele ....................86
Informačný d