OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26181/w960_26181-0.png OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 71 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod71
Ovládací panel R 3.0

Page 72 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 72Úvod
1m VOL
Stlačenie: zapne/vypne informačný systém ................74
Otočenie: nastavenie
hlasitosti ................................ 74
2 Displej
3 MENU-TUNE
Centrálny ovládací prvok
pr

Page 73 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod73
Ovládacie prvky zvuku navolante
1 7
Krátke stlačenie: prijatie
volania ................................... 97
alebo aktivujte funkciu
opakovaného vytáčania ......101
alebo vytočenie č

Page 74 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 74ÚvodPoužitieOvládacie prvky
Informačný systém sa ovláda
funkčnými tlačidlami, gombíkom
MENU-TUNE a ponukami, ktoré sa
zobrazujú na displeji.
Príkazy sa zadávajú pomocou
ovládacieho

Page 75 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod75
CD 3.0 BT
Jedným alebo viacerými stlačeniami
MEDIA otvorte hlavnú ponuku CD,
USB, iPod alebo AUX alebo medzi
týmito ponukami prepínajte.
Stlačte MENU-TUNE pre otvorenie
príslušnýc

Page 76 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 76Úvod
Otočte MENU-TUNE :
■ označenie položky ponuky,
■ nastavenie číselnej hodnoty.
Stlačte MENU-TUNE :
■ výber alebo aktivácia označenej položky,
■ potvrdenie nastavenej hodnoty,

Page 77 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod77
Kurzor sa následne prepne na ďalšiu
hodnotu. Ak sú všetky hodnoty
nastavené, automaticky sa vrátite na
ďalšiu vyššiu úroveň v ponuke.
Úprava nastavenia
Otočte MENU-TUNE pre zm

Page 78 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 78Úvod
Nastavenie rozdelenia hlasitostimedzi prednými a zadnými
reproduktormi
Rolujte v zozname a vyberte položku
Zvuk.zo. .
Nastavte želanú hodnotu.
Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi prav

Page 79 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod79
Nastavenie maximálnejhlasitosti pri spustení Stlačením tlačidla CONFIG otvorte
ponuku Systémová konfigurácia .
Vyberte položku Nastavenia rádia ,
potom Maximálna hlasitosť pri

Page 80 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 80RádioRádioPoužitie........................................ 80
Vyhľadávanie staníc ....................80
Automaticky uložené zoznamy ....81
Zoznamy obľúbených ..................82
Ponuky