OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26182/w960_26182-0.png OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109
■Nastavenie času a dátumu
■ Nastavenia rádia
■ Nastavenia pripojenia
■ Nastavenia vozidla
■ Jazyk
■ Rolovanie textu
■ Hlasitosť píp. pri stlač.
■

Page 112 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvky
■Centr. uzamyk. dverí
Automatické uzamknutie dverí :
Aktivuje alebo deaktivuje funkciu
automatického zamykania dverí po zapnutí zapaľovania.
Odomknuté dvere

Page 113 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie111OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......111
Osvetlenie interiéru ....................117
Osvetlenie .................................. 119Vonkajšie osvetlenie
vozidla
Spínač svet

Page 114 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 112Osvetlenie
Aktuálny stav automatického
ovládania svetiel je zobrazený v
informačnom centre vodiča.
Ak sa zapne zapaľovanie,
automatické ovládanie osvetlenia sa
zapne.
Keď sú svetlomety z

Page 115 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie113Nastavenie sklonu
svetlometov
Manuálne nastavenie sklonu
svetlometov 
Prispôsobenie sklonu svetlometov
zaťaženiu vozidla, aby sa zabránilo
oslňovaniu: otočte koliesko ? do
želane

Page 116 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 114OsvetlenieXenónové svetlomety
Xenónové svetlomety zahŕňajú ■ xenónové stretávacie a diaľkové svetlá
■ asistent diaľkových svetiel
■ rohové osvetlenie
■ funkcia spiatočného

Page 117 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie115
Osvetlenie rohu
V ostrej zatáčke alebo pri zabočovanídanej uhlom volantu a používanímsmerových svetiel sa rozsvieti ďalší
reflektor na ľavej alebo pravej strane,
ktorý osvet

Page 118 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 116Osvetlenie
Ak je pripojený príves, ukazovateľ
smeru zabliká šesťkrát, keď páčku
zatlačíte až po bod odporu a uvoľníte.
Pri dlhšej signalizácii posuňte páčku
k bodu odporu a podr

Page 119 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie117Svetlá spiatočky
Svetlo spiatočky sa rozsvieti, keď je
zapnuté zapaľovanie a je zaradená
spiatočka.
Zahmlené presvetľovacie
kryty svetiel Vnútorná strana presvetľovacích
kry

Page 120 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 118Osvetlenie
Použite kolískový spínač:stredná
poloha w=automatické zapnutie
pri otvorení dverí.
Vypnutie s
oneskorenímstlačte I=permanentné zapnutiestlačte 0=permanentné vypnutie
Predn