OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26186/w960_26186-0.png OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189
Dvierka palivovej nádrže je možné
otvoriť len keď je vozidlo odomknuté. Uvoľnite dvierka palivovej nádrže
zatlačením na dvierka.
Uzáver otvoríte tak, že ním pomaly
otočíte p

Page 192 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 190Jazda
Adaptér ACME: Do adaptéra
naskrutkujte maticu plniacej hubice.
Zatlačte nadol poistnú páku plniacej
hubice.
Plniace hrdlo DISH: Plniacu hubicu
dajte do adaptéra. Zatlačte nadol poistn

Page 193 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191
Adaptér ACME: Belgicko, Nemecko,
Írsko, Luxembursko, Švajčiarsko
Bajonetový adaptér: Holandsko,
Nórsko, Španielsko, Spojené
kráľovstvo
Adaptér EURO: Španielsko
DISH adaptér: B

Page 194 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 192JazdaPre hodnoty špecifické pre vaše
vozidlo si pozrite EHS Certifikát o
zhode dodaný spolu s vaším
vozidlom alebo iné národné technické preukazy.
Všeobecné informácie
Uvedené údaje

Page 195 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193Ťahanie závesu
Zaťaženie závesu
Prípustné zaťaženia sú maximálne
hodnoty závislé od vozidla a motora,
ktoré nesmú byť prekročené.
Skutočné zaťaženie závesu je rozdiel
me

Page 196 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaDodávkový priestor
Pri pripojení prívesu a plnom
zaťažení vozidla môže byť povolené
zaťaženie zadnej nápravy (viď
identifikačný štítok alebo dokumenty
k vozidlu) prekročen

Page 197 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195V opačnom prípade sa tyč s guľovou
hlavou musí napínať pred vložením
do telesa závesu:
● Vložte kľúč do zámku a odomknite tyč s guľovou hlavou.
● Stlačte otočný gombík

Page 198 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 196JazdaOko pre poistné lano
Pripevnite pojistné lano k oku.
Skontrolujte, že je tyč s guľovou
hlavou správne inštalovaná
● Na otočnom gombíku je viditeľná
zelená značka.
● Medzi oto

Page 199 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo197Starostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............198
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 198
Skladovanie vozidla ......

Page 200 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 198Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo