OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26186/w960_26186-0.png OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 261 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje259Pohotovostná hmotnosť, 3-dverové vozidlo a dodávkové vozidlo, základný model bez žiadnych voliteľných
doplnkovMotorMechanická prevodovkaAutomatizovaná mechanická prevo

Page 262 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 260Technické údajeRozmery vozidla5-dverové vozidlo3-dverové vozidloOPCDĺžka [mm]402140364036Šírka bez vonkajších spätných zrkadiel [mm]174617361736Šírka vrátane dvoch vonkajších spät

Page 263 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje261Objemy
Motorový olejMotorB10XFL
B10XFTB12XEL
B14XEJ
B14NEJB14XEL
B14NEHB14XEL LPGB16LERB13DTC
B13DTE
B13DTRvčítane filtra [l]4,04,04,04,04,03,5medzi MIN a MAX [l]1,01,01,01,01,0

Page 264 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 262Technické údajeTlak vzduchu v pneumatikáchKomfort s maximálne 3
osobamiECO s maximálne 3
osobamiS plným zaťaženímMotorPneumatikyprednézadnéprednézadnéprednézadné[kPa/bar]
([psi])[kPa

Page 265 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje263Komfort s maximálne 3
osobamiECO s maximálne 3
osobamiS plným zaťaženímMotorPneumatikyprednézadnéprednézadnéprednézadné[kPa/bar]
([psi])[kPa/bar]
([psi])[kPa/bar]
([psi

Page 266 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 264Informácie o zákazníkoviInformácie o
zákazníkoviInformácie o zákazníkovi ...........264
Vyhlásenie o zhode .................264
Oprava škôd po zrážke ...........266
Vyhlásenia týkaj

Page 267 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi265Zdvihák

Page 268 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 266Informácie o zákazníkoviPreklad originálneho vyhlásenia o
zhode
Vyhlásenie o zhode podľa smernice ES č. 2006/42/ES
Prehlasujeme, že výrobok:
Označenie výrobku: Zdvihák
Typ/číslo diel

Page 269 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi267Softvér sa poskytuje „tak, ako je“, bez
akejkoľvek záruky, výslovnej alebo
predpokladanej, vrátane, avšak nie
výlučne, záruky predajnosti,
vhodnosti na urči

Page 270 of 277

OPEL CORSA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 268Informácie o zákazníkovizahrnutia tejto licencie, ak nebol zbinárneho obsahu odstránený
alebo deaktivovaný bežný banner
SFX.
3. Zmenené verzie vrátane, nie však
výlučne, portov pre no