OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26189/w960_26189-0.png OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod51Príjem rádia
Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom,
skreslením alebo stratou príjmu z
dôvodu:
● zmien vo vzdialenosti od vysielača
● príjem z ni

Page 52 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52ÚvodPrehľad ovládacích prvkovOvládací panel CD 3.0 BT

Page 53 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod531m VOL
Stlačenie: zapne/vypne
informačný systém ................57
Otočenie: nastavenie
hlasitosti ................................ 57
2 Displej
3 MENU-TUNE
Centrálny ovládací prvok
pre

Page 54 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54ÚvodOvládací panel R 3.0

Page 55 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod551m VOL
Stlačenie: zapne/vypne
informačný systém ................57
Otočenie: nastavenie
hlasitosti ................................ 57
2 Displej
3 MENU-TUNE
Centrálny ovládací prvok
pre

Page 56 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56ÚvodOvládacie prvky zvuku na volante
17
Krátke stlačenie: prijatie
volania ................................... 80
alebo aktivujte funkciu
opakovaného vytáčania ........83
alebo vytočenie č

Page 57 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod57PoužitieOvládacie prvky
Informačný systém sa ovláda
funkčnými tlačidlami, gombíkom
MENU-TUNE a ponukami, ktoré sa
zobrazujú na displeji.
Príkazy sa zadávajú pomocou
ovládacieho

Page 58 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58ÚvodCD 3.0 BT
Jedným alebo viacerými stlačeniami
MEDIA otvorte hlavnú ponuku CD,
USB, iPod alebo AUX alebo medzi
týmito ponukami prepínajte.
Stlačte MENU-TUNE pre otvorenie
príslušných

Page 59 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod59Stlačte MENU-TUNE :
● výber alebo aktivácia označenej položky,
● potvrdenie nastavenej hodnoty,
● zapnutie alebo vypnutie systémovej funkcie.
Tlačidlo P BACK
Stlačte tlačidlo P

Page 60 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60ÚvodZapnutie a vypnutie funkcie
Otočením MENU-TUNE označte
funkciu, ktorú chcete zapnúť alebo
vypnúť.
Stlačením MENU-TUNE môžete
prepnúť medzi nastaveniami ZAP. a
VYP. .
Zadanie r