OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26196/w960_26196-0.png OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Keď je systém deaktivovaný, LED v
tlačidle zhasne a v prípade, že je
deaktivovaný manuálne,
Park.asistent Vypnutý sa objaví v
informačnom centre vodiča.
Po manuálnej deaktivácii

Page 172 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaDlhým stlačením D (približne na
1 sekundu) sa aktivuje alebo
deaktivuje pokročilý parkovací
asistent, pozrite si samostatný opis
nižšie.
Logika tlačidla ovláda systémy po
stlačen

Page 173 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171vo vzdialenosti do 80 cm. V závislosti
od toho, ktorá strana vozidla je bližšie k prekážke, budete vo vozidle počuť
výstražné akustické signály na
príslušnej strane. Interval me

Page 174 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaAktivácia pokročilého parkovacieho
asistenta
Pokročilý parkovací asistent sa dá
aktivovať len pri jazde vpred.
Pri hľadaní parkovacieho miesta je
systém pripravený na prevádzku po

Page 175 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173
Keď systém nájde parkovacie miesto,
v informačnom centre vodiča sa
zobrazí vizuálna odozva a zaznie
zvukový signál.
Indikácie na farebnom informačnom
displejiVyberte si paralelné

Page 176 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaKrátke vibrovanie volantu po
zaradení spiatočky indikuje, že
riadenie je ovládané systémom.
Potom je vozidlo riadené do
parkovacieho miesta automaticky a
vodičovi dáva detailné poky

Page 177 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175Porucha
Správa sa objaví, keď:
● V systéme je porucha.
● Vodič nedokončil úspešne parkovací manéver.
● Systém nie je funkčný.
● Platia niektoré z dôvodov deaktivácie uv

Page 178 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 176JazdaDávajte pozor na prístupnosť
navrhovaného parkovacieho
miesta.
Nerovnosti povrchu, napr.
konštrukčné zóny, systém
nerozpoznáva. Vodič prijíma
zodpovednosť.
Poznámky
Pri zaradení

Page 179 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol je
aktívne od rýchlosti 10 km/h až do
rýchlosti 140 km/h. Rýchlejšia jazda
ako 140 km/h systém deaktivuje, čo
bude indikované slabo svietiacimi
vý

Page 180 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 178Jazdasnímače parkovacieho asistenta,
napr. pod nárazníkom alebo pod
vozidlom, sa nezobrazujú.
Vozidlom necúvajte a neparkujte
ho len za pomoci spätnej kamery.
Pred jazdou vždy skontrolujte