OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26196/w960_26196-0.png OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179Spätná kamera nemusí správne
fungovať, keď:
● Okolitý priestor je tmavý.
● Slnko alebo lúč svetlometov svieti priamo do objektívu
kamery.
● Ľad, sneh, bahno alebo čokoľvek

Page 182 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 180Jazda
Výkričník v rámčeku indikuje, že sa
zistila ďalšia značka, ktorú systém
nedokáže zreteľne identifikovať.
Systém funguje bez straty výkonu do
rýchlosti maximálne 200 km/h v

Page 183 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181
Keď sa zobrazuje stránka asistenta
dopravných značiek, stlačte
SET/CLR na páčke.
Otočením nastavovacieho kolieska
vyberte Upozornenia ZAP alebo
Upozornenia VYP a stlačte
SET/CLR

Page 184 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 182JazdaPorucha
Systém asistenta dopravných
značiek nemusí správne pracovať,
ak:
● Oblasť čelného skla, kde je umiestnená predná kamera, nie
je čistá alebo do nej zasahujú
cudzie predm

Page 185 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183Systém upozornenia na opustenie
jazdného pruhu sa aktivuje stlačením
tlačidla ). Svietiaca kontrolka LED na
tlačidle ukazuje, že systém je
zapnutý. Ak kontrolka ) na paneli
prístro

Page 186 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 184JazdaVýstraha
Nepoužívajte palivo alebo aditíva,
ktoré obsahujú kovové zmesi,
napr. aditíva na báze mangánu.
Môže to spôsobiť poškodenie
motora.
Výstraha
Používanie paliva, ktoré

Page 187 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185prísady do palív s MMT, pretože
môžu skrátiť životnosť zapaľovacích
sviečok a ovplyvniť fungovanie
systému na reguláciu emisií. Môže sa
rozsvietiť kontrolka nesprávneho
fun

Page 188 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 186JazdaLPG sa skladá prevažne z propánu abutánu. Oktánové číslo je v rozmedzí105 až 115 v závislosti od podielu
butánu. LPG sa uskladňuje približne
pri tlaku 5 – 10 barov.
Bod varu z

Page 189 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187
Dvierka hrdla palivovej nádrže je
možné otvoriť len keď je vozidlo
odomknuté. Uvoľnite dvierka
palivovej nádrže zatlačením na
dvierka.
Tankovanie benzínu a nafty
Uzáver otvorít

Page 190 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 188JazdaACME adaptér: Belgicko, Nemecko,
Írsko, Luxembursko, Švajčiarsko
DISH adaptér: Rakúsko, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko,
Francúzsko,