OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26197/w960_26197-0.png OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo169
Obrysové svetlo / svetlo pre jazdu cezdeň (1)
Stretávacie svetlá (2)
Diaľkové svetlá (3)
Predné smerové svetlá 3 172.
Stretávacie svetlá
1. Otáčajte vekom (2

Page 172 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 170Starostlivosť o vozidloDiaľkové svetlá
1. Otáčajte vekom (3) proti smeruhodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Stlačte sponu, aby ste uvoľnilidržiak žiarovky. Vytiahnite
objímku žiarov

Page 173 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1712. Stlačte obe spony dokopy avytiahnite objímku žiarovky z
telesa svetlometu.
3. Žiarovku vyberiete z objímky tak, že ju vytiahnete.
4. Vymeňte žiarovku za novú a v

Page 174 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 172Starostlivosť o vozidlo2. Otočte držiakom žiarovky protismeru hodinových ručičiek a
vyberte ho. Vytiahnite objímku
žiarovky z reflektora.
3. Vyberte žiarovku z konektora tak, že ju odist

Page 175 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo173V prípade chybnej žiarovky s dlhou
životnosťou sa obráťte na servis.
Zadné svetlá
1. Uvoľnite kryt v batožinovom priestore na príslušnej strane a
odmontujte ho.

Page 176 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 174Starostlivosť o vozidlo5.Vyberte žiarovku tak, že ju mierne
zatlačíte do objímky a otočíte proti smeru hodinových ručičiek:
Zadné svetlo/brzdové svetlo ( 1)
Smerové svetlo ( 2)
6. Zas

Page 177 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1754.Vyberte žiarovku tak, že ju mierne
zatlačíte do objímky a otočíte ju
proti smeru hodinových ručičiek.
Vymeňte žiarovku.
5. Vložte objímku žiarovky do konzol

Page 178 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 176Starostlivosť o vozidlo1. Zasuňte skrutkovač do otvoru nakryte, zatlačte na stranu a uvoľnitepružinu.
2. Vyberte svietidlo smerom nadol. Neťahajte za vodiče.
3. Vyberte držiak žiarovky z

Page 179 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo177
Vo vozidle sa nachádzajú rôzne
druhy poistiek.
V závislosti od typu poistky môžete
prepálenú poistku rozpoznať podľa
roztaveného vodiča. Poistku vymeňte len v

Page 180 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 178Starostlivosť o vozidloČ.Obvod1–2–3Snímač akumulátora4Riadiaci modul podvozka, pali‐
vové čerpadlo5ABS6Ľavé stretávacie svetlo a svetlo
pre jazdu cez deň, xenónové
diaľkové sve